Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Nguyễn Quang Diệu, chuyên Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Đồng Tháp năm học 2017-2018.
Tra cứu điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Nguyễn Quang Diệu, chuyên Nguyễn Đình Chiểu  năm học 2017-2018, soạn tin:
HG dấu cách Mã môn gửi 8785
Lưu ý: dấu cách là khoảng trống

Cách soạn tin xem điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Nguyễn Quang Diệu, chuyên Nguyễn Đình Chiểu năm học 2017-2018 như sau: 
STT
Chuyên Nguyễn Quang Diệu
Mã môn
Soạn tin xem ĐC vào 10
năm học 2017-2018
1
Chuyên Toán
2750101
Soạn: HG 2750101 gửi 8785
2
Chuyên Lý
2750102
Soạn: HG 2750102 gửi 8785
3
Chuyên Hóa
2750103
Soạn: HG 2750103 gửi 8785
4
Chuyên Sinh
2750104
Soạn: HG 2750104 gửi 8785
5
Chuyên Văn
2750105
Soạn: HG 2750105 gửi 8785
6
Chuyên Tiếng Anh
2750106
Soạn: HG 2750106 gửi 8785
7
Chuyên Tin
2750107
Soạn: HG 2750107 gửi 8785
8
Lớp không chuyên
2750108
Soạn: HG 2750108 gửi 8785
9
Chuyên Nguyễn Đình Chiểu
-
-
10
Chuyên Toán
2750110
Soạn: HG 2750110 gửi 8785
11
Chuyên Lý
2750111
Soạn: HG 2750111 gửi 8785
12
Chuyên Hóa
2750112
Soạn: HG 2750112 gửi 8785
13
Chuyên Sinh
2750113
Soạn: HG 2750113 gửi 8785
14
Chuyên Văn
2750114
Soạn: HG 2750114 gửi 8785
15
Chuyên Địa
2750115
Soạn: HG 2750115 gửi 8785
16
Chuyên Sử
2750116
Soạn: HG 2750116 gửi 8785
17
Chuyên Tiếng Anh
2750117
Soạn: HG 2750117 gửi 8785
18
Chuyên Tin
2750118
Soạn: HG 2750118 gửi 8785
19
Lớp không chuyên
2750119
Soạn: HG 2750119 gửi 8785
 tradiemthituyensinh.com
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top