Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Nguyễn Du - Đak Lak năm học 2017-2018.
Tra nhanh điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Nguyễn Du  năm học 2017-2018, thứ tự điểm chuẩn (cao nhất xếp thứ 1, thấp nhất thứ 11), số lượng HS trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Nguyễn Du tỉnh Đăk Lăk năm học 2017-2018 soạn tin:
HG dấu cách Mã môn gửi 8785
Lưu ý: dấu cách là khoảng trống

Cách soạn tin xem điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Nguyễn Du - Đak Lak năm học 2017-2018 như sau: 
STT
Tên – Mã môn chuyên
Soạn tin xem ĐC vào 10
năm học 2017-2018
1
Chuyên Toán
2740101
Soạn HG 2740101 gửi 8785
2
Chuyên Lí
2740102
Soạn HG 2740102 gửi 8785
3
Chuyên Hóa
2740103
Soạn HG 2740103 gửi 8785
4
Chuyên Sinh
2740104
Soạn HG 2740104 gửi 8785
5
Chuyên Văn
2740105
Soạn HG 2740105 gửi 8785
6
Chuyên Sử
2740106
Soạn HG 2740106 gửi 8785
7
Chuyên Địa
2740107
Soạn HG 2740107 gửi 8785
8
Chuyên Anh
2740108
Soạn HG 2740108 gửi 8785
9
Chuyên Pháp
2740109
Soạn HG 2740109 gửi 8785
10
Chuyên Tin
2740110
Soạn HG 2740110 gửi 8785
11
Lớp không chuyên
2740111
Soạn HG 2740111 gửi 8785
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top