Đã có điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Hùng Vương - Bắc Ninh năm học 2017-2018.
Tra cứu điểm chuẩn trúng tuyển, thứ tự điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Hùng Vương (cao nhất xếp thứ 1, thấp nhất thứ 14) tỉnh Bắc Ninh năm học 2017-2018 soạn tin:

HG dấu cách Mã môn gửi 8785
Lưu ý: dấu cách là khoảng trống

Cách soạn tin xem điểm chuẩn chính thức trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Hùng Vương - Bắc Ninh năm học 2017-2018 như sau: 
STT
Chuyên Hùng Vương
Mã môn
Soạn tin
1
Toán chuyên
2719101
Soạn: HG 2719101 gửi 8785
2
Vật lý chuyên
2719102
Soạn: HG 2719102 gửi 8785
3
Hóa học chuyên
2719103
Soạn: HG 2719103 gửi 8785
4
Sinh học chuyên
2719104
Soạn: HG 2719104 gửi 8785
5
Tin chuyên
2719105
Soạn: HG 2719105 gửi 8785
6
Ngữ văn chuyên
2719106
Soạn: HG 2719106 gửi 8785
7
Sử chuyên
2719107
Soạn: HG 2719107 gửi 8785
8
Địa chuyên
2719108
Soạn: HG 2719108 gửi 8785
9
Tiếng Anh chuyên
2719109
Soạn: HG 2719109 gửi 8785
10
Tự nhiên (Toán)
2719110
Soạn: HG 2719110 gửi 8785
11
Tự nhiên (Lý)
2719111
Soạn: HG 2719111 gửi 8785
12
Tự nhiên (Hóa)
2719112
Soạn: HG 2719112 gửi 8785
13
Xã hội (Văn)
2719113
Soạn: HG 2719113 gửi 8785
14
Xã hội (Tiếng Anh)
2719114
Soạn: HG 2719114 gửi 8785
 tradiemthituyensinh.com
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi tuyển sinh ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top