Bài thi môn Ngữ văn gồm 6 câu. Kiến thức nằm chủ yếu trong chương trình Ngữ văn lớp 9 THCS với tổng thời gian làm bài là 120 phút.
BÀI THI MÔN NGỮ VĂN
I. Quy định chung
-   Hình thức thi: 100% tự luận;
-  Thời gian thi: 120 phút.
-  Thang điểm chấm thỉ: 10 điếm .
-  Số câu trong đề thi: 06 (sáu).
-  Nội dung đề thi: các bài trong đề thi không trùng lặp với các bài thi đã công bố trong 3 năm gần đây).

II. Cấu trúc đề thi
Thứ tự
Nội dung
Điểm
Mức độ
Phần I
Đánh giá năng lực đọc- hiểu văn bản nhật dụng, văn bản nghị luận và năng lực viết đoạn văn nghị luận:
4,0

Câu 1
-    Nêu thông tin về: tác giả/ hoàn cảnh sáng tác /xuất xứ/ nội dung chính/ phương thức biểu đạt/ kiếu văn bản của một đoạn trích (hoặc của văn bản chứa đoạn trích đó)/ nội dung câu chủ đề của đoạn trích;
-  Nêu ý hiểu về thái độ của tác giả.
1,0
Nhận biết
Câu 2
-   Chỉ ra nét nghệ thuật tiêu biểu của đoạn trích;
-   Nêu ý hiểu về giá trị biểu đạt của nét nghệ thuật đó.
1,0
Thông hiểu
Câu 3
Viết một đoạn văn ngắn (tối đa 1/2 trang giấy thi):
+ Thể hiện suy nghĩ của bản thân về vấn đề được nêu ra ở đoạn trích;
+ Thực hiện yêu cầu về kĩ năng viết đoạn/kĩ năng thực hành tiếng Việt.
2,0
Vận dụng
Phần II
Đánh giá năng lực đọc-hiểu một đoạn trích thơ/ truyện(Việt Nam) và năng lực viết bài nghị luận văn học:
6,0

Câu 1
Nêu thông tin về : tác giả/ hoàn cảnh sáng tác /xuất xứ/ của đoạn trích thơ/ truyện.
0,5
Nhận biết
Câu 2
- Chỉ ra một vài nét nghệ thuật thơ/ truyện thể hiện trong đoạn trích;
-  Nêu một vài ý hiểu về giá trị biếu đạt của nét nghệ thuật đó.
1,5
Thông hiểu
Câu 3
Viêt bài nghị luận ngắn(khoảng 300 từ) trình bày cảm nhận về một khổ thơ/một đoạn thơ/một vài nét về nhân vật được thể hiện trong đoạn trích văn bản truyện.
4,0
Vận dụng


Nguồn: Sở GD Hải Phòng
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top