Lịch sử điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Phú Yên 4 năm 2013 - 2016
Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Lương Văn Chánh - Phú Yên có thể tăng hoặc giảm qua mỗi mùa tuyển sinh. Tuy nhiên nó cũng chỉ dao động quanh giá trị trung bình không nhiều. 
Lịch sử điểm chuẩn hàng năm là nguồn dữ liệu quan trọng giúp các bạn thí sinh, các bậc phụ huynh tham khảo và sử dụng rất hữu ích cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Lương Văn Chánh năm học 2017-2018 Phú Yên
Để tra cứu lịch sử điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Lương Văn Chánh - Phú Yên 4 năm 2013 - 2016, soạn tin:
Soạn tin: HG dấu cách Mã trường gửi 8785 
Lưu ý: dấu cách là khoảng trống
Cách soạn tin lấy lịch sử điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Lương Văn Chánh - Phú Yên như sau:
STT
Chuyên Lương Văn Chánh
Soạn tin xem ĐC
4 năm 2013-2016
1
Toán chuyên
1739101
Soạn: HG 1739101 gửi 8785
2
Vật lý chuyên
1739102
Soạn: HG 1739102 gửi 8785
3
Hóa học chuyên
1739103
Soạn: HG 1739103 gửi 8785
4
Sinh học chuyên
1739104
Soạn: HG 1739104 gửi 8785
5
Ngữ văn chuyên
1739105
Soạn: HG 1739105 gửi 8785
6
Tiếng Anh chuyên
1739106
Soạn: HG 1739106 gửi 8785
7
Tin học chuyên
1739107
Soạn: HG 1739107 gửi 8785
8
Sử chuyên
1739108
Soạn: HG 1739108 gửi 8785
9
Địa chuyên
1739109
Soạn: HG 1739109 gửi 8785
10
Tiếng Pháp chuyên
1739110
Soạn: HG 1739110 gửi 8785
11
Lớp phổ thông
1739111
Soạn: HG 1739111 gửi 8785

Tradiemthituyensinh.com
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top