Tổng hợp lịch sử điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Tp Hà Nội 2 năm liên tục 2015 và 2016
Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 chuyên của các trường:
1. Chuyên Hà Nội-Amstecdam, 
2.  Chuyên Nguyễn Huệ, 
3.  Chuyên Chu Văn An, 
4.  Chuyên Sơn Tây, 
5. Chuyên ngữ ĐHNN-ĐHQG HN 
6.  Chuyên KHTN - ĐHQGHN
7.  Chuyên ĐHSPHN
Lịch sử điểm chuẩn hàng năm là nguồn dữ liệu quan trọng giúp các bạn thí sinh, các bậc phụ huynh tham khảo và sử dụng rất hữu ích cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018 Tp Hà Nội.
Để tra cứu lịch sử điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 của 10 trường chuyên Tp Hà Nội qua 2 năm liên tục, soạn tin:
Soạn tin: HG dấu cách Mã trường gửi 8785 
Lưu ý: dấu cách là khoảng trống
Cách soạn tin xem lịch sử điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Tp Hà Nội:
TT
Môn chuyên - Trường chuyên – Mã môn
Soạn tin xem DC
2015 và 2016
1
Toán-Chuyên Chu Văn An
1701231
HG 1701231 gửi 8785
2
Toán-Chuyên ĐHSPHN
1701252
HG 1701252 gửi 8785
3
Toán-Chuyên Hà Nội-Ams
1701208
HG 1701208 gửi 8785
4
Toán-Chuyên KHTN-ĐHQGHN
1701260
HG 1701260 gửi 8785
5
Toán-Chuyên Nguyễn Huệ
1701220
HG 1701220 gửi 8785
6
Toán-Chuyên Sơn Tây
1701242
HG 1701242 gửi 8785
7
Lí (thi Lí)-Chuyên Sơn Tây
1701245
HG 1701245 gửi 8785
8
Lí (thi Toán)- Chuyên Sơn Tây
1701246
HG 1701246 gửi 8785
9
Lí-Chuyên Chu Văn An
1701233
HG 1701233 gửi 8785
10
Lí-Chuyên Hà Nội-Ams
1701210
HG 1701210 gửi 8785
11
Lí-Chuyên KHTN-ĐHQGHN
1701262
HG 1701262 gửi 8785
12
Lí-Chuyên Nguyễn Huệ
1701222
HG 1701222 gửi 8785
13
Lý-Chuyên ĐHSPHN
1701255
HG 1701255 gửi 8785
14
Hóa (thi Hoa)- Chuyên Sơn Tây
1701247
HG 1701247 gửi 8785
15
Hóa (thi Toan)- Chuyên Sơn Tây
1701248
HG 1701248 gửi 8785
16
Hóa-Chuyên Chu Văn An
1701234
HG 1701234 gửi 8785
17
Hoá-Chuyên ĐHSPHN
1701256
HG 1701256 gửi 8785
18
Hóa-Chuyên Hà Nội-Ams
1701211
HG 1701211 gửi 8785
19
Hoá-Chuyên KHTN-ĐHQGHN
1701263
HG 1701263 gửi 8785
20
Hóa-Chuyên Nguyễn Huệ
1701223
HG 1701223 gửi 8785
21
Sinh-Chuyên Chu Văn An
1701235
HG 1701235 gửi 8785
22
Sinh-Chuyên ĐHSPHN
1701254
HG 1701254 gửi 8785
23
Sinh-Chuyên Hà Nội-Ams
1701212
HG 1701212 gửi 8785
24
Sinh-Chuyên KHTN-ĐHQGHN
1701264
HG 1701264 gửi 8785
25
Sinh-Chuyên Nguyễn Huệ
1701224
HG 1701224 gửi 8785
26
Sinh-Chuyên Sơn Tây
1701249
HG 1701249 gửi 8785
27
Tin (thi Tin)-Chuyên Sơn Tây
1701243
HG 1701243 gửi 8785
28
Tin (thi Toan)- Chuyên Sơn Tây
1701244
HG 1701244 gửi 8785
29
Tin-Chuyên Chu Văn An
1701232
HG 1701232 gửi 8785
30
Tin-Chuyên ĐHSPHN
1701253
HG 1701253 gửi 8785
31
Tin-Chuyên Hà Nội-Ams
1701209
HG 1701209 gửi 8785
32
Tin-Chuyên KHTN-ĐHQGHN
1701261
HG 1701261 gửi 8785
33
Tin-Chuyên Nguyễn Huệ
1701221
HG 1701221 gửi 8785
34
Văn-Chuyên Chu Văn An
1701226
HG 1701226 gửi 8785
35
Văn-Chuyên Hà Nội-Ams
1701201
HG 1701201 gửi 8785
36
Văn-Chuyên Nguyễn Huệ
1701214
HG 1701214 gửi 8785
37
Văn-Chuyên Sơn Tây
1701238
HG 1701238 gửi 8785
38
Văn-Chuyên ĐHSPHN
1701257
HG 1701257 gửi 8785
39
Sử-Chuyên Chu Văn An
1701227
HG 1701227 gửi 8785
40
Sử-Chuyên Hà Nội-Ams
1701202
HG 1701202 gửi 8785
41
Sử-Chuyên Nguyễn Huệ
1701215
HG 1701215 gửi 8785
42
Sử-Chuyên Sơn Tây
1701239
HG 1701239 gửi 8785
43
Địa-Chuyên Chu Văn An
1701228
HG 1701228 gửi 8785
44
Địa-Chuyên Hà Nội-Ams
1701203
HG 1701203 gửi 8785
45
Địa-Chuyên Nguyễn Huệ
1701216
HG 1701216 gửi 8785
46
Địa-Chuyên Sơn Tây
1701240
HG 1701240 gửi 8785
47
T.Anh-Chuyên Chu Văn An
1701229
HG 1701229 gửi 8785
48
T.Anh-Chuyên ĐHSPHN
1701258
HG 1701258 gửi 8785
49
T.Anh-Chuyên Hà Nội-Ams
1701204
HG 1701204 gửi 8785
50
T.Anh-Ch.Ngữ ĐHQGHN
1701266
HG 1701266 gửi 8785
51
T.Anh-Chuyên Nguyễn Huệ
1701217
HG 1701217 gửi 8785
52
T.Anh-Chuyên Sơn Tây
1701241
HG 1701241 gửi 8785
53
T.Đức (thi T.Anh)-Ch.Ngữ ĐHQGHN
1701271
HG 1701271 gửi 8785
54
T.Đức (thi T.Đức)-Ch.Ngữ ĐHQGHN
1701272
HG 1701272 gửi 8785
55
T.Nga-Chuyên Hà Nội-Ams
1701205
HG 1701205 gửi 8785
56
T.Nga-Ch.Ngữ ĐHQGHN
1701267
HG 1701267 gửi 8785
57
T.Nga-Chuyên Nguyễn Huệ
1701218
HG 1701218 gửi 8785
58
T.Nhật (thi T.Anh)-Ch.Ngữ ĐHQGHN
1701273
HG 1701273 gửi 8785
59
T.Nhật (thi T.Nhật)-Ch.Ngữ ĐHQGHN
1701274
HG 1701274 gửi 8785
60
T.Nhật-Chuyên Chu Văn An
1701236
HG 1701236 gửi 8785
61
T.Pháp (thi Anh)-Ch.Ngữ ĐHQGHN
1701268
HG 1701268 gửi 8785
62
T.Pháp (thi Pháp)-Ch.Ngữ ĐHQGHN
1701269
HG 1701269 gửi 8785
63
T.Pháp-Chuyên Chu Văn An
1701230
HG 1701230 gửi 8785
64
T.Pháp-Chuyên Hà Nội-Ams
1701207
HG 1701207 gửi 8785
65
T.Pháp-Chuyên Nguyễn Huệ
1701219
HG 1701219 gửi 8785
66
T.Pháp-Chuyên Sơn Tây
1701250
HG 1701250 gửi 8785
67
T.Trung Quốc-Ch.Ngữ ĐHQGHN
1701270
HG 1701270 gửi 8785
68
T.Trung-Chuyên Hà Nội-Ams
1701206
HG 1701206 gửi 8785
tradiemthituyensinh.com
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi tuyển sinh ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top