Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 các môn chuyên Hà Nội năm học 2016-2017 bao gồm: Toán, Lí, Hóa, Sinh, Tin, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Đức.
Các bạn thí sinh và các bậc phụ huynh có thể tra cứu điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 các môn chuyên năm học 2016-2017 của các trường chuyên Tp Hà Nội:
1. Chuyên Hà Nội-Amstecdam, 
2.  Chuyên Nguyễn Huệ, 
3.  Chuyên Chu Văn An, 
4.  Chuyên Sơn Tây, 
5. Chuyên ngữ ĐHNN-ĐHQG HN 
6.  Chuyên KHTN - ĐHQGHN
7.  Chuyên ĐHSPHN

Soạn tin: HG dấucách Mã trường gửi 8785
Lưu ý: dấucách là khoảng trống
Cách soạn tin xem điểm chuẩn vào lớp 10 các môn chuyên Hà Nội  năm học 2016-2017 như sau: 

STT
Môn chuyên-Trường chuyên
Soạn tin xem DC16
1
Toán - Chuyên Chu Văn An
6001341
HG 6001341 gửi 8785
2
Toán - Chuyên ĐHSPHN
6001357
HG 6001357 gửi 8785
3
Toán - Chuyên Hà Nội Ams
6001318
HG 6001318 gửi 8785
4
Toán - Chuyên KHTN, ĐHQGHN
6001365
HG 6001365 gửi 8785
5
Toán - Chuyên Nguyễn Huệ
6001330
HG 6001330 gửi 8785
6
Toán - Chuyên Sơn Tây
6001351
HG 6001351 gửi 8785
7
Lí - Chuyên ĐHSPHN
6001360
HG 6001360 gửi 8785
8
Lí - Chuyên Chu Văn An
6001343
HG 6001343 gửi 8785
9
Lí - Chuyên Hà Nội Ams
6001320
HG 6001320 gửi 8785
10
Lí - Chuyên KHTN, ĐHQGHN
6001367
HG 6001367 gửi 8785
11
Lí - Chuyên Nguyễn Huệ
6001332
HG 6001332 gửi 8785
12
Lí - Chuyên Sơn Tây
6001353
HG 6001353 gửi 8785
13
Hóa - Chuyên Chu Văn An
6001344
HG 6001344 gửi 8785
14
Hoá - Chuyên ĐHSPHN
6001361
HG 6001361 gửi 8785
15
Hóa - Chuyên Hà Nội Ams
6001321
HG 6001321 gửi 8785
16
Hoá - Chuyên KHTN, ĐHQGHN
6001368
HG 6001368 gửi 8785
17
Hóa - Chuyên Nguyễn Huệ
6001333
HG 6001333 gửi 8785
18
Hóa - Chuyên Sơn Tây
6001354
HG 6001354 gửi 8785
19
Sinh - Chuyên Chu Văn An
6001345
HG 6001345 gửi 8785
20
Sinh - Chuyên ĐHSPHN
6001359
HG 6001359 gửi 8785
21
Sinh - Chuyên Hà Nội Ams
6001322
HG 6001322 gửi 8785
22
Sinh - Chuyên KHTN, ĐHQGHN
6001369
HG 6001369 gửi 8785
23
Sinh - Chuyên Nguyễn Huệ
6001334
HG 6001334 gửi 8785
24
Sinh - Chuyên Sơn Tây
6001355
HG 6001355 gửi 8785
25
Tin - Chuyên Chu Văn An
6001342
HG 6001342 gửi 8785
26
Tin - Chuyên ĐHSPHN
6001358
HG 6001358 gửi 8785
27
Tin - Chuyên Hà Nội Ams
6001319
HG 6001319 gửi 8785
28
Tin - Chuyên KHTN, ĐHQGHN
6001366
HG 6001366 gửi 8785
29
Tin - Chuyên Nguyễn Huệ
6001331
HG 6001331 gửi 8785
30
Tin - Chuyên Sơn Tây
6001352
HG 6001352 gửi 8785
31
Văn - Chuyên Chu Văn An
6001336
HG 6001336 gửi 8785
32
Văn - Chuyên ĐHSPHN
6001362
HG 6001362 gửi 8785
33
Văn - Chuyên Hà Nội Ams
6001311
HG 6001311 gửi 8785
34
Văn - Chuyên Nguyễn Huệ
6001324
HG 6001324 gửi 8785
35
Văn - Chuyên Sơn Tây
6001347
HG 6001347 gửi 8785
36
Sử - Chuyên Chu Văn An
6001337
HG 6001337 gửi 8785
37
Sử - Chuyên Hà Nội Ams
6001312
HG 6001312 gửi 8785
38
Sử - Chuyên Nguyễn Huệ
6001325
HG 6001325 gửi 8785
39
Sử - Chuyên Sơn Tây
6001348
HG 6001348 gửi 8785
40
Địa - Chuyên Chu Văn An
6001338
HG 6001338 gửi 8785
41
Địa - Chuyên Hà Nội Ams
6001313
HG 6001313 gửi 8785
42
Địa - Chuyên Nguyễn Huệ
6001326
HG 6001326 gửi 8785
43
Địa - Chuyên Sơn Tây
6001349
HG 6001349 gửi 8785
44
T.Anh - Chuyên Chu Văn An
6001339
HG 6001339 gửi 8785
45
T.Anh - Chuyên ĐHSPHN
6001363
HG 6001363 gửi 8785
46
T.Anh - Chuyên Hà Nội Ams
6001314
HG 6001314 gửi 8785
47
T.Anh - Chuyên ngữ ĐHNN
6001371
HG 6001371 gửi 8785
48
T.Anh - Chuyên Nguyễn Huệ
6001327
HG 6001327 gửi 8785
49
T.Anh - Chuyên Sơn Tây
6001350
HG 6001350 gửi 8785
50
T.Đức - Chuyên ngữ ĐHNN
6001375
HG 6001375 gửi 8785
51
T.Nga - Chuyên Hà Nội Ams
6001315
HG 6001315 gửi 8785
52
T.Nga - Chuyên ngữ ĐHNN
6001372
HG 6001372 gửi 8785
53
T.Nga - Chuyên Nguyễn Huệ
6001328
HG 6001328 gửi 8785
54
T.Nhật - Chuyên Chu Văn An
6001346
HG 6001346 gửi 8785
55
T.Nhật - Chuyên ngữ ĐHNN
6001376
HG 6001376 gửi 8785
56
T.Pháp - Chuyên Chu Văn An
6001340
HG 6001340 gửi 8785
57
T.Pháp - Chuyên Hà Nội Ams
6001317
HG 6001317 gửi 8785
58
T.Pháp - Chuyên Nguyễn Huệ
6001329
HG 6001329 gửi 8785
59
T.Pháp - Chuyên Sơn Tây
6001356
HG 6001356 gửi 8785
60
T.Pháp - Chuyên ngữ ĐHNN
6001373
HG 6001373 gửi 8785
61
T.Trung - Chuyên Hà Nội Ams
6001316
HG 6001316 gửi 8785
62
T.Trung - Chuyên ngữ ĐHNN
6001374
HG 6001374 gửi 8785
tradiemthituyensinh.com
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top