Tổng hợp lịch sử điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 của 41 trường THPT công lập tỉnh Đồng Tháp 3 năm liên tục 2014 - 2016

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 của mỗi trường THPT công lập tỉnh Đồng Tháp có thể tăng hoặc giảm qua mỗi mùa tuyển sinh. Tuy nhiên nó cũng chỉ dao động quanh giá trị trung bình không nhiều. 

Lịch sử điểm chuẩn hàng năm là nguồn dữ liệu quan trọng giúp các bạn thí sinh, các bậc phụ huynh tham khảo và sử dụng rất hữu ích cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018 tỉnh Đồng Tháp

Để tra cứu lịch sử điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 cả NV1 và NV2 của 41 trường THPT công lập tỉnh Đồng Tháp qua 3 năm liên tục, soạn tin:

Soạn tin: HG dấu cách Mã trường gửi 8785 
Lưu ý: dấu cách là khoảng trống
Cách soạn tin lấy lịch sử điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập tỉnh Đồng Tháp như sau:
STT
Tên trường - Mã trường THPT
Soạn tin xem LSDC
3 năm 2014-2016
1
Bình Thạnh Trung
1750001
HG 1750001 gửi 8785
2
Cao Lãnh - Thành phố
1750002
HG 1750002 gửi 8785
3
Cao Lãnh 1
1750003
HG 1750003 gửi 8785
4
Cao Lãnh 2
1750004
HG 1750004 gửi 8785
5
Châu Thành 1
1750005
HG 1750005 gửi 8785
6
Châu Thành 2
1750006
HG 1750006 gửi 8785
7
Chu Văn An
1750007
HG 1750007 gửi 8785
8
Đỗ Công Tường
1750008
HG 1750008 gửi 8785
9
Đốc Bình Kiều
1750009
HG 1750009 gửi 8785
10
Giồng Thị Đam
1750010
HG 1750010 gửi 8785
11
Hòa Bình
1750011
HG 1750011 gửi 8785
12
Hồng Ngự 1
1750012
HG 1750012 gửi 8785
13
Hồng Ngự 2
1750013
HG 1750013 gửi 8785
14
Hồng Ngự 3
1750014
HG 1750014 gửi 8785
15
Kiến Văn
1750015
HG 1750015 gửi 8785
16
Lai Vung 1
1750016
HG 1750016 gửi 8785
17
Lai Vung 2
1750017
HG 1750017 gửi 8785
18
Lai Vung 3
1750018
HG 1750018 gửi 8785
19
Lấp Vò 1
1750019
HG 1750019 gửi 8785
20
Lấp Vò 2
1750020
HG 1750020 gửi 8785
21
Lấp Vò 3
1750021
HG 1750021 gửi 8785
22
Long Khánh A
1750022
HG 1750022 gửi 8785
23
Mỹ Quí
1750023
HG 1750023 gửi 8785
24
Nguyễn Du
1750024
HG 1750024 gửi 8785
25
Nguyễn Trãi
1750025
HG 1750025 gửi 8785
26
Nguyễn Văn Khải
1750026
HG 1750026 gửi 8785
27
Phú Điền
1750027
HG 1750027 gửi 8785
28
Tam Nông
1750028
HG 1750028 gửi 8785
29
Tân Hồng
1750029
HG 1750029 gửi 8785
30
Tân Phú Trung
1750030
HG 1750030 gửi 8785
31
Tân Thành
1750031
HG 1750031 gửi 8785
32
Thanh Bình 1
1750032
HG 1750032 gửi 8785
33
Thanh Bình 2
1750033
HG 1750033 gửi 8785
34
Tháp Mười
1750034
HG 1750034 gửi 8785
35
Thị xã Sa Đéc
1750035
HG 1750035 gửi 8785
36
Thiên Hộ Dương
1750036
HG 1750036 gửi 8785
37
Thống Linh
1750037
HG 1750037 gửi 8785
38
Tràm Chim
1750038
HG 1750038 gửi 8785
39
Trần Quốc Toản
1750039
HG 1750039 gửi 8785
40
Trần Văn Năng
1750040
HG 1750040 gửi 8785
41
Trường Xuân
1750041
HG 1750041 gửi 8785

Tradiemthituyensinh.com
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top