Tổng hợp lịch sử điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Tp HCM 5 năm liên tục từ 2012 đến 2016

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 chuyên của các trường: 
1. Chuyên Lê Hồng Phong
2. Chuyên Trần Đại Nghĩa
3. THPT Nguyễn Thượng Hiền
4. THPT Gia Định
5. THPT Mạc Đĩnh Chi
6. THPT Nguyễn Hữu Cầu
7. THPT Nguyễn Hữu Huân
8. THPT Củ Chi
9. THPT Trung Phú
10. Năng khiếu - ĐHQG TPHCM: Cơ sở 1
11. Năng khiếu - ĐHQG TPHCM: Cơ sở 2
Lịch sử điểm chuẩn hàng năm là nguồn dữ liệu quan trọng giúp các bạn thí sinh, các bậc phụ huynh tham khảo và sử dụng rất hữu ích cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018 Tp HCM.
Để tra cứu lịch sử điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 của 10 trường chuyên Tp HCM qua 5 năm liên tục, soạn tin:
Soạn tin: HG dấu cách Mã trường gửi 8785 
Lưu ý: dấu cách là khoảng trống
Cách soạn tin xem lịch sử điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Tp HCM:
STT
Môn chuyên-Trường THPT
Soạn tin xem DC
5 năm 2012-2016
1
Toán-Lê Hồng Phong
1702106
HG 1702106 gửi 8785
2
Toán-Trần Đại nghĩa
1702116
HG 1702116 gửi 8785
3
Toán-Củ Chi
1702155
HG 1702155 gửi 8785
4
Toán-Gia Định
1702130
HG 1702130 gửi 8785
5
Toán-Mạc Đĩnh Chi
1702138
HG 1702138 gửi 8785
6
Toán-Nguyễn Hữu Cầu
1702144
HG 1702144 gửi 8785
7
Toán-Nguyễn Hữu Huân
1702149
HG 1702149 gửi 8785
8
Toán-Nguyễn Thượng Hiền
1702124
HG 1702124 gửi 8785
9
Toán-Trung Phú
1702160
HG 1702160 gửi 8785
10
Toán-NK ĐHQG cs1
1702162
HG 1702162 gửi 8785
11
Toán-NK ĐHQG cs2
1702174
HG 1702174 gửi 8785
12
Lý-Lê Hồng Phong
1702103
HG 1702103 gửi 8785
13
Lý-Trần Đại nghĩa
1702114
HG 1702114 gửi 8785
14
Lý-Củ Chi
1702154
HG 1702154 gửi 8785
15
Lý-Gia Định
1702129
HG 1702129 gửi 8785
16
Lý-Mạc Đĩnh Chi
1702136
HG 1702136 gửi 8785
17
Lý-Nguyễn Hữu Cầu
1702143
HG 1702143 gửi 8785
18
Lý-Nguyễn Hữu Huân
1702148
HG 1702148 gửi 8785
19
Lý-Nguyễn Thượng Hiền
1702122
HG 1702122 gửi 8785
20
Lý-Trung Phú
1702159
HG 1702159 gửi 8785
21
Lý (thi Lý)-NK ĐHQG cs1
1702165
HG 1702165 gửi 8785
22
Lý (thi Lý)-NK ĐHQG cs2
1702177
HG 1702177 gửi 8785
23
Lý (thi Toán)-NK ĐHQG cs1
1702166
HG 1702166 gửi 8785
24
Lý (thi Toán)-NK ĐHQG cs2
1702178
HG 1702178 gửi 8785
25
Hóa-Lê Hồng Phong
1702102
HG 1702102 gửi 8785
26
Hóa-Trần Đại nghĩa
1702113
HG 1702113 gửi 8785
27
Hóa-Củ Chi
1702153
HG 1702153 gửi 8785
28
Hóa-Gia Định
1702128
HG 1702128 gửi 8785
29
Hóa-Mạc Đĩnh Chi
1702135
HG 1702135 gửi 8785
30
Hóa-Nguyễn Hữu Cầu
1702142
HG 1702142 gửi 8785
31
Hóa-Nguyễn Hữu Huân
1702147
HG 1702147 gửi 8785
32
Hóa-Nguyễn Thượng Hiền
1702121
HG 1702121 gửi 8785
33
Hóa-Trung Phú
1702158
HG 1702158 gửi 8785
34
Hóa học-NK ĐHQG cs1
1702167
HG 1702167 gửi 8785
35
Hóa học-NK ĐHQG cs2
1702179
HG 1702179 gửi 8785
36
Sinh-Lê Hồng Phong
1702104
HG 1702104 gửi 8785
37
Sinh-Trần Đại nghĩa
1702115
HG 1702115 gửi 8785
38
Sinh-Mạc Đĩnh Chi
1702137
HG 1702137 gửi 8785
39
Sinh-Nguyễn Thượng Hiền
1702123
HG 1702123 gửi 8785
40
Sinh (thi Sinh)-NK ĐHQG cs1
1702168
HG 1702168 gửi 8785
41
Sinh (thi Sinh)-NK ĐHQG cs2
1702180
HG 1702180 gửi 8785
42
Sinh (thi Toán)-NK ĐHQG cs1
1702169
HG 1702169 gửi 8785
43
Sinh (thi Toán)-NK ĐHQG cs2
1702181
HG 1702181 gửi 8785
44
Tiếng Anh-Lê Hồng Phong
1702101
HG 1702101 gửi 8785
45
Tiếng Anh-Trần Đại nghĩa
1702112
HG 1702112 gửi 8785
46
Tiếng Anh-Củ Chi
1702152
HG 1702152 gửi 8785
47
Tiếng Anh-Gia Định
1702127
HG 1702127 gửi 8785
48
Tiếng Anh-Mạc Đĩnh Chi
1702134
HG 1702134 gửi 8785
49
Tiếng Anh-Nguyễn Hữu Cầu
1702141
HG 1702141 gửi 8785
50
Tiếng Anh-Nguyễn Hữu Huân
1702146
HG 1702146 gửi 8785
51
Tiếng Anh-Nguyễn Thượng Hiền
1702120
HG 1702120 gửi 8785
52
Tiếng Anh-NK ĐHQG cs1
1702170
HG 1702170 gửi 8785
53
Tiếng Anh-NK ĐHQG cs2
1702182
HG 1702182 gửi 8785
54
Tiếng Anh-Trung Phú
1702157
HG 1702157 gửi 8785
55
Tiếng Nhật-Lê Hồng Phong
1702109
HG 1702109 gửi 8785
56
Tiếng Trung-Lê Hồng Phong
1702107
HG 1702107 gửi 8785
57
Tin-Lê Hồng Phong
1702105
HG 1702105 gửi 8785
58
Tin-Gia Định
1702132
HG 1702132 gửi 8785
59
Tin (thi Tin)-NK ĐHQG cs1
1702163
HG 1702163 gửi 8785
60
Tin (thi Tin)-NK ĐHQG cs2
1702175
HG 1702175 gửi 8785
61
Tin (thi Toán)-NK ĐHQG cs1
1702164
HG 1702164 gửi 8785
62
Tin (thi Toán)-NK ĐHQG cs2
1702176
HG 1702176 gửi 8785
63
Văn-Lê Hồng Phong
1702108
HG 1702108 gửi 8785
64
Văn-Trần Đại nghĩa
1702117
HG 1702117 gửi 8785
65
Văn-Gia Định
1702131
HG 1702131 gửi 8785
66
Văn-Mạc Đĩnh Chi
1702139
HG 1702139 gửi 8785
67
Văn-Nguyễn Hữu Huân
1702150
HG 1702150 gửi 8785
68
Văn-Nguyễn Thượng Hiền
1702125
HG 1702125 gửi 8785
69
Văn-NK ĐHQG cs1
1702171
HG 1702171 gửi 8785
70
Văn-NK ĐHQG cs2
1702183
HG 1702183 gửi 8785
71
Không chuyên-Lê Hồng Phong
1702110
HG 1702110 gửi 8785
72
Không chuyên-Trần Đại nghĩa
1702118
HG 1702118 gửi 8785
73
Không chuyên-NK ĐHQG cs1
1702172
HG 1702172 gửi 8785

Tradiemthituyensinh.com
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top