Tổng hợp lịch sử điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Lý Tự Trọng tỉnh Cần Thơ 2 năm liên tục từ 2015 đến 2016

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Lý Tự Trọng tỉnh Cần Thơ có thể tăng hoặc giảm qua mỗi mùa tuyển sinh. Tuy nhiên nó cũng chỉ dao động quanh giá trị trung bình không nhiều. 

Để tra cứu lịch sử điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Lý Tự Trọng tỉnh Cần Thơ qua 2 năm liên tục, soạn tin:

Soạn tin: HG dấu cách Mã trường gửi 8785 
Lưu ý: dấu cách là khoảng trống
Cách soạn tin lấy lịch sử điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Lý Tự Trọng tỉnh Cần Thơ như sau:
STT
Chuyên Lý Tự Trọng-Mã
Soạn tin xem DC
2 năm 2015-2016
1
Chuyên Toán
1755101
HG 1755101 gửi 8785
2
Chuyên Vật lý
1755102
HG 1755102 gửi 8785
3
Chuyên Hóa học
1755103
HG 1755103 gửi 8785
4
Chuyên Sinh học
1755104
HG 1755104 gửi 8785
5
Chuyên Tin
1755105
HG 1755105 gửi 8785
6
Chuyên Tiếng Anh
1755106
HG 1755106 gửi 8785
7
Chuyên Ngữ văn
1755107
HG 1755107 gửi 8785
8
Chuyên Lịch sử
1755108
HG 1755108 gửi 8785
9
Chuyên Địa lý
1755109
HG 1755109 gửi 8785
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top