Đã có điểm chuẩn trúng tuyển (không nhân hệ số) tuyển sinh vào trường Đại học Nông lâm Bắc Giang năm học 2016-2017


Đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển (không nhân hệ số) vào các ngành thuộc trường ĐH Nông lâm Bắc Giang năm học 2016 - 2017.
Các bạn học sinh có thể tra cứu điểm chuẩn chính thức tuyển sinh năm 2016 vào trường ĐH Nông lâm Bắc Giang bằng cách soạn tin:
HG dấucách Mãngành gửi 8785
Lưu ý:- dấucách là khoảng trống
          - Mã ngành theo quy ước của tradiemthituyensinh.com (như trong bảng)

Cách soạn tin xem điểm chuẩn dự kiến vào ĐH Nông lâm Bắc Giang như sau: 

STT
Ngành
Khối
Mã ngành
Soạn tin xem DC2016
1
Khoa học cây trồng
A, A1,
B, D1
620110DBG
Soạn: HG 620110DBG gửi 8785
2
Chăn nuôi
A, A1,
B, D1
620105DBG
Soạn: HG 620105DBG gửi 8785
3
Thú y
A, A1,
B, D1
640101DBG
Soạn: HG 640101DBG gửi 8785
4
Quản lý đất đai
A, A1,
B, D1
850103DBG
Soạn: HG 850103DBG gửi 8785
5
QL Tài nguyên & Môi trường
A, A1,
B, D1
850101DBG
Soạn: HG 850101DBG gửi 8785
6
Công nghệ thực phẩm
A, A1,
B, D1
540101DBG
Soạn: HG 540101DBG gửi 8785
7
Lâm sinh
A, A1,
B, D1
620205DBG
Soạn: HG 620205DBG gửi 8785
8
Công nghệ sinh học
A, A1,
B, D1
420201DBG
Soạn: HG 420201DBG gửi 8785
9
QLTN rừng (Kiểm lâm)
A, A1,
B, D1
620211DBG
Soạn: HG 620211DBG gửi 8785
10
Kế toán
A, A1,
D1
340301DBG
Soạn: HG 340301DBG gửi 8785
11
Bảo vệ thực vật
A, A1,
B, D1
620112DBG
Soạn: HG 620112DBG gửi 8785
12
Kinh tế
A, A1,
D1
310101DBG
Soạn: HG 310101DBG gửi 8785
13
Lâm nghiệp đô thị
A, A1,
B, D1
620202DBG
Soạn: HG 620202DBG gửi 8785
14
Đảm bảo chất lượng và ATTP
A, A1,
B, D1
540106DBG
Soạn: HG 540106DBG gửi 8785
Tradiemthituyensinh.com
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top