Ngày 8-7, Sở GD-ĐT Thanh Hóa xử phạt hành chính ông Đỗ Thận Tuấn, hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Quán Nho (xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa), vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Nội dung quyết định xử phạt hành chính số 157/QĐ-XPVPHC của Thanh tra Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa (do ông Lê Văn Nguồn - chánh thanh tra sở ký) nêu rõ: xử phạt ông Đỗ Thận Tuấn mức phạt 15 triệu đồng đối với hành vi tổ chức thu tiền học sinh khối 10 trái quy định.
Buộc ông Tuấn phải trả lại cho học sinh khối 10 số tiền đã thu chậm nhất vào ngày 12-7 và chịu mọi chi phí tổ chức trả lại.
Nếu ông Tuấn không nghiêm chỉnh chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành. Số tiền phạt nêu trên, ông Tuấn phải nộp vào kho bạc Nhà nước trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.
Trong những ngày qua, nhiều phụ huynh ở huyện Thiệu Hóa phản ánh tình trạng dù chưa vào năm học mới, nhưng Trường THPT Nguyễn Quán Nho tạm thu tiền của học sinh vừa trúng tuyển vào lớp 10, với mức 1 triệu đồng/em.
Điều đáng nói là Trường THPT Nguyễn Quán Nho quyết định thu số tiền trên của học sinh nhưng không thông qua phụ huynh học sinh và các em học sinh chuẩn bị vào lớp 10.
Theo HÀ ĐÔNG - tuổi trẻ

ĐIỀU LỆ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (trích)
(Ban hành kèm theo Thông tư  số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
... Điều 13. Đình chỉ hoạt động giáo dục của trường trung học
1. Việc đình chỉ hoạt động giáo dục của trường trung học được thực hiện khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:
          a) Có hành vi gian lận để được cho phép hoạt động giáo dục;
          b) Không bảo đảm một trong các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 9 của Điều lệ này;
          c) Người cho phép hoạt động giáo dục không đúng thẩm quyền;
          d) Không triển khai hoạt động giáo dục trong thời hạn 01 năm kể từ ngày được phép hoạt động giáo dục;
đ) Vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ phải đình chỉ;
e) Vi phạm nghiêm trọng các quy định về mục tiêu, kế hoạch, chất lượng giáo dục, quy chế chuyên môn, quy chế thi cử;
f) Các trường hợp vi phạm khác theo quy định của pháp luật.
2. Người có thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục thì có thẩm quyền quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục của nhà trường. Quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục của nhà trường phải xác định rõ lý do đình chỉ hoạt động giáo dục, thời hạn đình chỉ; các biện pháp đảm bảo quyền lợi của giáo viên, nhân viên, học sinh và người lao động trong trường. Quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục của trường phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
3. Trình tự, thủ tục đình chỉ hoạt động giáo dục của trường trung học:
a) Khi trường trung học vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này, phòng giáo dục và đào tạo (đối với trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS), sở giáo dục và đào tạo (đối với trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT) tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ vi phạm;
b) Trưởng phòng giáo dục và đào tạo (đối với trường trung học do Uỷ ban nhân dân cấp huyện ra quyết định thành lập), Giám đốc sở giáo dục và đào tạo (đối với trường trung học do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thành lập) căn cứ mức độ vi phạm, ra quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục của trường và báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường.
c) Sau thời hạn đình chỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục và đơn vị bị đình chỉ có hồ sơ đề nghị được hoạt động giáo dục trở lại (thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 11 của Điều lệ này) thì người có thẩm quyền quyết định đình chỉ ra quyết định cho phép nhà trường hoạt động giáo dục trở lại. Trong trường hợp chưa cho phép hoạt động giáo dục trở lại thì người có thẩm quyền quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục có văn bản thông báo cho trường biết rõ lí do và hướng giải quyết.
4. Hồ sơ đình chỉ hoạt động giáo dục:
a) Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;
b) Biên bản kiểm tra;
c) Quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục.
...
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top