Tổng hợp lịch sử điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 của 33 trường THPT công lập tỉnh Bắc Giang nhiều năm liên tục từ 2014 đến 2016

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 của mỗi trường THPT công lập tỉnh Bắc Giang có thể tăng hoặc giảm qua mỗi mùa tuyển sinh. Tuy nhiên nó cũng chỉ dao động quanh giá trị trung bình không nhiều. 

Lịch sử điểm chuẩn hàng năm là nguồn dữ liệu quan trọng giúp các bạn thí sinh, các bậc phụ huynh tham khảo và sử dụng rất hữu ích cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018 tỉnh Bắc Giang

Để tra cứu lịch sử điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 cả NV1 và NV2 của 33 trường THPT công lập tỉnh Bắc Giang qua nhiều năm liên tục, soạn tin:

Soạn tin: HG dấu cách Mã trường gửi 8785 
Lưu ý: dấu cách là khoảng trống
Cách soạn tin lấy lịch sử điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập tỉnh Bắc Giang như sau:
STT
Tên trường -Mã trường THPT
Soạn tin xem DC
3 năm 2014-2016
1
Bố Hạ
1718001
HG 1718001 gửi 8785
2
Cẩm Lý
1718002
HG 1718002 gửi 8785
3
Hiệp Hoà 1
1718003
HG 1718003 gửi 8785
4
Hiệp Hoà 2
1718004
HG 1718004 gửi 8785
5
Hiệp Hoà 3
1718005
HG 1718005 gửi 8785
6
Hiệp Hòa 4
1718006
HG 1718006 gửi 8785
7
Lạng Giang 1
1718007
HG 1718007 gửi 8785
8
Lạng Giang 2
1718008
HG 1718008 gửi 8785
9
Lạng Giang 3
1718009
HG 1718009 gửi 8785
10
Lục Nam
1718010
HG 1718010 gửi 8785
11
Lục Ngạn 1
1718011
HG 1718011 gửi 8785
12
Lục Ngạn 2
1718012
HG 1718012 gửi 8785
13
Lục ngạn 3
1718013
HG 1718013 gửi 8785
14
Lục Ngạn 4
1718014
HG 1718014 gửi 8785
15
Lý Thường Kiệt
1718015
HG 1718015 gửi 8785
16
Mỏ Trạng
1718016
HG 1718016 gửi 8785
17
Ngô Sỹ Liên
1718017
HG 1718017 gửi 8785
18
Nhã Nam
1718018
HG 1718018 gửi 8785
19
Phương Sơn
1718019
HG 1718019 gửi 8785
20
Sơn Động 1
1718020
HG 1718020 gửi 8785
21
Sơn Động 2
1718021
HG 1718021 gửi 8785
22
Sơn Động 3
1718022
HG 1718022 gửi 8785
23
Tân Yên 1
1718023
HG 1718023 gửi 8785
24
Tân Yên 2
1718024
HG 1718024 gửi 8785
25
Thái Thuận
1718025
HG 1718025 gửi 8785
26
Tứ Sơn
1718026
HG 1718026 gửi 8785
27
Việt Yên 1
1718027
HG 1718027 gửi 8785
28
Việt Yên 2
1718028
HG 1718028 gửi 8785
29
Yên Dũng 1
1718029
HG 1718029 gửi 8785
30
Yên Dũng 2
1718030
HG 1718030 gửi 8785
31
Yên Dũng 3
1718031
HG 1718031 gửi 8785
32
Yên Thế
1718032
HG 1718032 gửi 8785
33
Giáp Hải
1718033
HG 1718033 gửi 8785
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi tuyển sinh ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top