Tổng hợp lịch sử điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Thoại Ngọc Hầu và chuyên Thủ Khoa Nghĩa tỉnh An Giang 2 năm liên tục từ 2015 đến 2016

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Thoại Ngọc Hầu và chuyên Thủ Khoa Nghĩa tỉnh An Giang có thể tăng hoặc giảm qua mỗi mùa tuyển sinh. Tuy nhiên nó cũng chỉ dao động quanh giá trị trung bình không nhiều. 

Lịch sử điểm chuẩn hàng năm là nguồn dữ liệu quan trọng giúp các bạn thí sinh, các bậc phụ huynh tham khảo và sử dụng rất hữu ích cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Thoại Ngọc Hầu và chuyên Thủ Khoa Nghĩa tỉnh An Giang năm học 2017-2018.

Để tra cứu lịch sử điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Thoại Ngọc Hầu và chuyên Thủ Khoa Nghĩa tỉnh An Giang qua 2 năm liên tục, soạn tin:

Soạn tin: HG dấu cách Mã trường gửi 8785 
Lưu ý: dấu cách là khoảng trống
Cách soạn tin lấy lịch sử điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Thoại Ngọc Hầu và chuyên Thủ Khoa Nghĩa tỉnh An Giang như sau:
STT
Tên trường THPT
Soạn tin xem DC
2 năm 2015-2016
Chuyên Thoại Ngọc Hầu
1
Toán chuyên
1751101
HG 1751101 gửi 8785
2
Toán - Tin
1751102
HG 1751102 gửi 8785
3
Vật lý chuyên
1751103
HG 1751103 gửi 8785
4
Hóa học chuyên
1751104
HG 1751104 gửi 8785
5
Sinh học chuyên
1751105
HG 1751105 gửi 8785
6
Tin học chuyên
1751106
HG 1751106 gửi 8785
7
Tiếng Anh chuyên
1751107
HG 1751107 gửi 8785
8
Ngữ văn chuyên
1751108
HG 1751108 gửi 8785
9
Sử chuyên
1751109
HG 1751109 gửi 8785
10
Địa chuyên
1751110
HG 1751110 gửi 8785
11
Lớp không chuyên
1751111
HG 1751111 gửi 8785
Chuyên Thủ Khoa Nghĩa 
1
Toán chuyên
1751112
HG 1751112 gửi 8785
2
Vật lý chuyên
1751113
HG 1751113 gửi 8785
3
Hóa học chuyên
1751114
HG 1751114 gửi 8785
4
Sinh học chuyên
1751115
HG 1751115 gửi 8785
5
Tin học chuyên
1751116
HG 1751116 gửi 8785
6
Ngữ văn chuyên
1751117
HG 1751117 gửi 8785
7
Tiếng Anh chuyên
1751118
HG 1751118 gửi 8785
8
Lịch sử chuyên
1751119
HG 1751119 gửi 8785
9
Địa chuyên
1751120
HG 1751120 gửi 8785
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top