Dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh vào các trường ĐH Bách khoa - ĐHQGTPHCM năm học 2016-2017.
Căn cứ vào: Lịch sử điểm chuẩn (DC), chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016, tỉ lệ chọi, đề thi và đáp án các môn thi ĐH tradiemthituyensinh.com đã phân tích, dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh vào các ngành, trường ĐH Bách khoa - ĐHQGTPHCM năm học 2016 - 2017.
Các bạn học sinh có thể tham khảo điểm chuẩn dự kiến, thứ tự điểm chuẩn (cao nhất xếp thứ 1, tiếp theo là DC thấp hơn) tuyển sinh năm 2016 vào trường ĐH Bách khoa - ĐHQGTPHCM bằng cách soạn tin:
HG dấu cách Mã ngành gửi 8785
Lưu ý: dấu cách là khoảng trống
          Mã ngành theo quy ước của tradiemthituyensinh.com (như trong bảng)
Cách soạn tin xem điểm chuẩn dự kiến vào vào Trường Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia TPHCM
STT
Ngành
Soạn tin tra cứu dkDC16,
Thứ tự dkDC16
1
Kiến trúc
117QSB
Soạn: HG 117QSB gửi 8785
2
Nhóm ngành máy tính và CNTT
106QSB
Soạn: HG 106QSB gửi 8785
3
Nhóm ngành điện-điện tử
108QSB
Soạn: HG 108QSB gửi 8785
4
Nhóm ngành cơ khíơ điện tử
109QSB
Soạn: HG 109QSB gửi 8785
5
Nhóm ngành hóa-thực phẩm-sinh học
113QSB
Soạn: HG 113QSB gửi 8785
6
Nhóm ngành kỹ thuật địa chất-dầu khí
120QSB
Soạn: HG 120QSB gửi 8785
7
Nhóm ngành kỹ thuật giao thông
126QSB
Soạn: HG 126QSB gửi 8785
8
Quản lý công nghiệp
123QSB
Soạn: HG 123QSB gửi 8785
9
Nhóm ngành Xây dựng
115QSB
Soạn: HG 115QSB gửi 8785
10
Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp
127QSB
Soạn: HG 127QSB gửi 8785
11
Kỹ thuật Hóa học
(Chương trình Chất lượng cao)
301QSB
Soạn: HG 301QSB gửi 8785
12
Nhóm ngành vật lý kỹ thuậtơ kỹ thuật
136QSB
Soạn: HG 136QSB gửi 8785
13
Khoa học Máy tính
(Chương trình Chất lượng cao)
100QSB
Soạn: HG 100QSB gửi 8785
14
Nhóm ngành dệt-may
112QSB
Soạn: HG 112QSB gửi 8785
15
Kỹ thuật Cơ điện tử
(Chương trình Chất lượng cao)
114QSB
Soạn: HG 114QSB gửi 8785
16
Nhóm ngành môi trường
125QSB
Soạn: HG 125QSB gửi 8785
17
Kỹ thuật Vật liệu
129QSB
Soạn: HG 129QSB gửi 8785
18
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng
131QSB
Soạn: HG 131QSB gửi 8785
19
Kỹ thuật Máy tính 
(Chương trình Chất lượng cao)
214QSB
Soạn: HG 214QSB gửi 8785
20
Quản lý Công nghiệp
(Chương trình Chất lượng cao)
601QSB
Soạn: HG 601QSB gửi 8785
21
Kỹ sư Điện - Điện tử
(Chương trình Tiên tiến)
201QSB
Soạn: HG 201QSB gửi 8785
22
Kỹ thuật Trắc địa - bản đồ
130QSB
Soạn: HG 130QSB gửi 8785
23
Kỹ thuật Công trình Xây dựng
(Chương trình Chất lượng cao)
208QSB
Soạn: HG 208QSB gửi 8785
24
Quản lý và Công nghệ Môi trường
(Chương trình Chất lượng cao)
101QSB
Soạn: HG 101QSB gửi 8785
25
Kỹ thuật Cơ khí
(Chương trình Chất lượng cao)
102QSB
Soạn: HG 102QSB gửi 8785
26
Kỹ thuật Dầu khí
(Chương trình Chất lượng cao)
604QSB
Soạn: HG 604QSB gửi 8785
Tradiemthituyensinh.com

Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM: QSB
A. ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
Nhóm ngành/Ngành
Chỉ tiêu 2016
106
Nhóm ngành máy tính và công nghệ thông tin
240
108
Nhóm ngành điện-điện tử
660
109
Nhóm ngành cơ khí-cơ điện tử
410
112
Nhóm ngành dệt-may
70
114
Nhóm ngành hóa-thực phẩm-sinh học
345
115
Nhóm ngành Xây dựng
485
117
Kiến trúc
60
120
Nhóm ngành kỹ thuật địa chất-dầu khí
105
123
Quản lý công nghiệp
115
125
Nhóm ngành môi trường
100
126
Nhóm ngành kỹ thuật giao thông
135
127
Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp
80
129
Kỹ thuật Vật liệu
200
130
Kỹ thuật Trắc địa - bản đồ
70
131
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng
35
136
Nhóm ngành vật lý kỹ thuật-cơ kỹ thuật
150
B. ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (CT CHẤT LƯỢNG CAO HỌC PHÍ TƯƠNG ỨNG)
Nhóm ngành/Ngành
Chỉ tiêu 2016
206
Khoa học Máy tính (CT Chất lượng cao)
45
207
Kỹ thuật Máy tính  (CT Chất lượng cao)
45
209
Kỹ thuật Cơ khí (CT Chất lượng cao)
45
210
Kỹ thuật Cơ điện tử (CT Chất lượng cao)
45
214
Kỹ thuật Hóa học (CT Chất lượng cao)
45
215
Kỹ thuật Công trình Xây dựng (CT Chất lượng cao)
45
220
Kỹ thuật Dầu khí (CT Chất lượng cao)
45
223
Quản lý Công nghiệp (CT Chất lượng cao)
45
225
Quản lý Tài nguyên và Môi trường (CT Chất lượng cao)
30
218
Công nghệ Sinh học (CT Chất lượng cao) dự kiến
20
219
Công nghệ Thực phẩm (CT Chất lượng cao) dự kiến
20
241
Kỹ thuật môi trường (CT Chất lượng cao) dự kiến
30
216
Công nghệ KT vật liệu xây dựng (CT Chất lượng cao) dự kiến
35
242
Công nghê kỹ thuật ô tô (CT Chất lượng cao) dự kiến
45
208
Điện - Điện tử (CT Tiên tiến)
150
C65
Bảo dưỡng công nghiệp (Cao đẳng)
150
306
Kỹ sư Công nghệ thông tin (Chương trình Quốc tế)
45
307
Cử nhân Công nghệ thông tin  (Chương trình Quốc tế)
45
308
Kỹ sư Điện - Điện tử (Chương trình Quốc tế)
45
310
Kỹ thuật Cơ điện tử (Chương trình Quốc tế)
45
313
Kỹ sư Hóa dược (Chương trình Quốc tế)
45
314
Kỹ sư Công nghệ hóa (Chương trình Quốc tế)
45
315
Kỹ sư Xây dựng (Chương trình Quốc tế)
45
320
Kỹ thuật Địa chất và dầu khí (Chương trình Quốc tế)
45
323
Cử nhân Quản trị kinh doanh (Chương trình Quốc tế)
45

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top