Dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào HV An ninh Nhân dân năm học 2017-2018.
Căn cứ vào: Lịch sử điểm chuẩn (DC), chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017, đề thi và đáp án các môn thi ĐH, tradiemthituyensinh.com đã phân tích, dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh vào các ngành thuộc HV An ninh Nhân dân năm học 2017 - 2018.
Các bạn học sinh có thể tham khảo điểm chuẩn dự kiến tuyển sinh năm 2017 vào HV An ninh Nhân dân bằng cách soạn tin:

Soạn: HG Mã ngành+STT+ANH  gửi 8785
Lưu ý: Sau HG là một dấu cách

Trong đó:
ANH là mã trường Học viện An ninh Nhân dân
Mã ngành là mã ngành bạn muốn xem
STT:  Là STT được quy định trong bảng dưới đây.

VD: Ngành An toàn thông tin (tuyển nam, khối A1) có mã ngành 52480202, STT là 1
bạn soạn tin: HG 524802021ANH gửi 8785.

Cụ thể như sau:
STT
Ngành
Giới
Mã ngành
Tổ
hợp
Soạn tin
1
An toàn thông tin
Nam
52480202
A1
Soạn: HG 524802021ANH gửi 8785
2
An toàn thông tin
Nữ
52480202
A1
Soạn: HG 524802022ANH gửi 8785
3
An toàn thông tin
Nam
52480202
D1
Soạn: HG 524802023ANH gửi 8785
4
An toàn thông tin
Nữ
52480202
D1
Soạn: HG 524802024ANH gửi 8785
5
Ngôn ngữ Anh
Nam
52220201
D1
Soạn: HG 522202015ANH gửi 8785
6
Ngôn ngữ Anh
Nữ
52220201
D1
Soạn: HG 522202016ANH gửi 8785


Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

STT
Nhóm ngành
nghiệp vụ An ninh
Giới
Mã ngành
Tổ
hợp
Soạn tin
8
Điều tra Hình sự
Nam
52860100
A
Soạn: HG 528601008ANH gửi 8785
9
Điều tra Hình sự
Nữ
52860100
A
Soạn: HG 528601009ANH gửi 8785
10
Điều tra Hình sự
Nam
52860100
A1
Soạn: HG 5286010010ANH gửi 8785
11
Điều tra Hình sự
Nữ
52860100
A1
Soạn: HG 5286010011ANH gửi 8785
12
Điều tra Hình sự
Nam
52860100
C03
Soạn: HG 5286010012ANH gửi 8785
13
Điều tra Hình sự
Nữ
52860100
C03
Soạn: HG 5286010013ANH gửi 8785
14
Điều tra Hình sự
Nam
52860100
D1
Soạn: HG 5286010014ANH gửi 8785
15
Điều tra Hình sự
Nữ
52860100
D1
Soạn: HG 5286010015ANH gửi 8785
16
Tham mưu chỉ huy 
Công an nhân dân
Nam
52860100
A
Soạn: HG 5286010016ANH gửi 8785
17
Tham mưu chỉ huy 
Công an nhân dân
Nữ
52860100
A
Soạn: HG 5286010017ANH gửi 8785
18
Tham mưu chỉ huy 
Công an nhân dân
Nam
52860100
A1
Soạn: HG 5286010018ANH gửi 8785
19
Tham mưu chỉ huy 
Công an nhân dân
Nữ
52860100
A1
Soạn: HG 5286010019ANH gửi 8785
20
Tham mưu chỉ huy 
Công an nhân dân
Nam
52860100
C03
Soạn: HG 5286010020ANH gửi 8785
21
Tham mưu chỉ huy 
Công an nhân dân
Nữ
52860100
C03
Soạn: HG 5286010021ANH gửi 8785
22
Tham mưu chỉ huy 
Công an nhân dân
Nam
52860100
D1
Soạn: HG 5286010022ANH gửi 8785
23
Tham mưu chỉ huy 
Công an nhân dân
Nữ
52860100
D1
Soạn: HG 5286010023ANH gửi 8785
24
Quản lý nhà nước 
về An ninh trật tự
Nam
52860100
A
Soạn: HG 5286010024ANH gửi 8785
25
Quản lý nhà nước 
về An ninh trật tự
Nữ
52860100
A
Soạn: HG 5286010025ANH gửi 8785
26
Quản lý nhà nước 
về An ninh trật tự
Nam
52860100
A1
Soạn: HG 5286010026ANH gửi 8785
27
Quản lý nhà nước 
về An ninh trật tự
Nữ
52860100
A1
Soạn: HG 5286010027ANH gửi 8785
28
Quản lý nhà nước 
về An ninh trật tự
Nam
52860100
C03
Soạn: HG 5286010028ANH gửi 8785
29
Quản lý nhà nước 
về An ninh trật tự
Nữ
52860100
C03
Soạn: HG 5286010029ANH gửi 8785
30
Quản lý nhà nước 
về An ninh trật tự
Nam
52860100
D1
Soạn: HG 5286010030ANH gửi 8785
31
Quản lý nhà nước 
về An ninh trật tự
Nữ
52860100
D1
Soạn: HG 5286010031ANH gửi 8785
32
Trinh sát An ninh
Nam
52860100
A1
Soạn: HG 5286010032ANH gửi 8785
33
Trinh sát An ninh
Nữ
52860100
A1
Soạn: HG 5286010033ANH gửi 8785
34
Trinh sát An ninh
Nam
52860100
C03
Soạn: HG 5286010034ANH gửi 8785
35
Trinh sát An ninh
Nữ
52860100
C03
Soạn: HG 5286010035ANH gửi 8785
36
Trinh sát An ninh
Nam
52860100
D1
Soạn: HG 5286010036ANH gửi 8785
37
Trinh sát An ninh
Nữ
52860100
D1
Soạn: HG 5286010037ANH gửi 8785
38
Trinh sát An ninh
Nam
52860100
A
Soạn: HG 5286010038ANH gửi 8785
39
Trinh sát An ninh
Nữ
52860100
A
Soạn: HG 5286010039ANH gửi 8785


Phổ ddiemr khối thi do Bộ GD&ĐT công bố:

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017

*******
* Tên trường: HỌC VIỆN AN NINH  NHÂN DÂN
* Ký hiệu: ANH
* Địa chỉ: Km9 đường Nguyễn Trãi, Q.Hà Đông, Hà Nội.
* Điện thoại: 069.45541
* Tổng chỉ tiêu ĐH chính quy năm 2017: 260

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top