Dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào trường ĐH Cần Thơ năm học 2016-2017.
Căn cứ vào: Lịch sử điểm chuẩn (DC), chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016, tỉ lệ chọi, đề thi và đáp án các môn thi ĐH, tradiemthituyensinh.com đã phân tích, dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh vào các ngành thuộc trường ĐH Cần Thơ năm học 2016 - 2017.
Các bạn học sinh có thể tham khảo điểm chuẩn dự kiến, thứ tự điểm chuẩn (cao nhất xếp thứ 1, thấp nhất xếp thứ 133) tuyển sinh năm 2016 vào trường ĐH Cần Thơ bằng cách soạn tin:
HG dấu cách Mã ngành gửi 8785
Lưu ý: dấu cách là khoảng trống
          Mã ngành theo quy ước của tradiemthituyensinh.com (như trong bảng)
Cách soạn tin xem điểm chuẩn dự kiến vào ĐH Cần Thơ như sau: 

STT
Ngành
Khối
Soạn tin
1
Toán ứng dụng 
A
460112TCT
Soạn: HG 460112TCT gửi 8785
2
Kỹ thuật điện. điện tử 
A; A1
520201TCT
Soạn: HG 520201TCT gửi 8785
3
Công nghệ kỹ thuật hóa học 
A; A1
510401TCT
Soạn: HG 510401TCT gửi 8785
4
Công nghệ thông tin 
A; A1
480201TCT
Soạn: HG 480201TCT gửi 8785
5
Kỹ thuật cơ khí 
A; A1
520103TCT
Soạn: HG 520103TCT gửi 8785
6
Kỹ thuật phần mềm 
A; A1
480103TCT
Soạn: HG 480103TCT gửi 8785
7
Kỹ thuật công trình xây dựng 
A; A1
580201TCT
Soạn: HG 580201TCT gửi 8785
8
Kỹ thuật cơ - điện tử 
A; A1
520114TCT
Soạn: HG 520114TCT gửi 8785
9
Quản lý công nghiệp  
A; A1
510601TCT
Soạn: HG 510601TCT gửi 8785
10
Kỹ thuật môi trường 
A; A1
520320TCT
Soạn: HG 520320TCT gửi 8785
11
Truyền thông và mạng máy tính 
A; A1
480102TCT
Soạn: HG 480102TCT gửi 8785
12
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 
A; A1
520216TCT
Soạn: HG 520216TCT gửi 8785
13
Kỹ thuật điện tử. truyền thông 
A; A1
520207TCT
Soạn: HG 520207TCT gửi 8785
14
Hệ thống thông tin 
A; A1
480104TCT
Soạn: HG 480104TCT gửi 8785
15
Kỹ thuật tài nguyên nước 
A; A1
580212TCT
Soạn: HG 580212TCT gửi 8785
16
Vật lý kỹ thuật
A; A1
520401TCT
Soạn: HG 520401TCT gửi 8785
17
Kỹ thuật máy tính  
A; A1
520214TCT
Soạn: HG 520214TCT gửi 8785
18
Khoa học máy tính 
A; A1
480101TCT
Soạn: HG 480101TCT gửi 8785
19
Kỹ thuật công trình xây dựng 
A; A1
580201TCT
Soạn: HG 580201TCT gửi 8785
20
Công nghệ thông tin 
A; A1
480201TCT
Soạn: HG 480201TCT gửi 8785
21
Sư phạm Toán học 
A; A1; A3
140209TCT
Soạn: HG 140209TCT gửi 8785
22
Lâm sinh  
A; A1; B
620205TCT
Soạn: HG 620205TCT gửi 8785
23
Phát triển nông thôn 
A; A1; B; D7
620116TCT
Soạn: HG 620116TCT gửi 8785
24
Phát triển nông thôn 
A; A1; B; M1
620116TCT
Soạn: HG 620116TCT gửi 8785
25
Quản lý đất đai 
A; A1; B; Toán Lý Sinh
850103TCT
Soạn: HG 850103TCT gửi 8785
26
Kinh doanh quốc tế  
A; A1; B1; D
340120TCT
Soạn: HG 340120TCT gửi 8785
27
Kế toán 
A; A1; B1; D
340301TCT
Soạn: HG 340301TCT gửi 8785
28
Quản trị kinh doanh 
A; A1; B1; D
340101TCT
Soạn: HG 340101TCT gửi 8785
29
Tài chính Ngân hàng 
A; A1; B1; D
340201TCT
Soạn: HG 340201TCT gửi 8785
30
Kinh doanh thương mại 
A; A1; B1; D
340121TCT
Soạn: HG 340121TCT gửi 8785
31
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 
A; A1; B1; D
340103TCT
Soạn: HG 340103TCT gửi 8785
32
Kiểm toán 
A; A1; B1; D
340302TCT
Soạn: HG 340302TCT gửi 8785
33
Marketing 
A; A1; B1; D
340115TCT
Soạn: HG 340115TCT gửi 8785
34
Kinh tế 
A; A1; B1; D
310101TCT
Soạn: HG 310101TCT gửi 8785
35
Kinh tế nông nghiệp  
A; A1; B1; D
620115TCT
Soạn: HG 620115TCT gửi 8785
36
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 
A; A1; D; B1
850102TCT
Soạn: HG 850102TCT gửi 8785
37
Quản trị kinh doanh  
A; A1; D; B1
340101TCT
Soạn: HG 340101TCT gửi 8785
38
Kinh tế nông nghiệp  
A; A1; D; B1
620115TCT
Soạn: HG 620115TCT gửi 8785
39
Quản lý tài nguyên và môi trường 
A; A1; D; D7
850101TCT
Soạn: HG 850101TCT gửi 8785
40
Sư phạm Vật lý 
A; A1; Toán Lý Sinh
140211TCT
Soạn: HG 140211TCT gửi 8785
41
Khoa học đất
A; A3; B; M2
440306TCT
Soạn: HG 440306TCT gửi 8785
42
Hóa học  
A; B
440112TCT
Soạn: HG 440112TCT gửi 8785
43
Công nghệ sinh học 
A; B
420201TCT
Soạn: HG 420201TCT gửi 8785
44
Công nghệ thực phẩm 
A; B
540101TCT
Soạn: HG 540101TCT gửi 8785
45
Sinh học ứng dụng
A; B
420203TCT
Soạn: HG 420203TCT gửi 8785
46
Khoa học môi trường
A; B
440301TCT
Soạn: HG 440301TCT gửi 8785
47
Chăn nuôi 
A; B
620105TCT
Soạn: HG 620105TCT gửi 8785
48
Nuôi trồng thủy sản 
A; B ; Toán Lý Sinh
620301TCT
Soạn: HG 620301TCT gửi 8785
49
Sư phạm Hóa học  
A; B; D7; Toán Hóa Tiếng Pháp
140212TCT
Soạn: HG 140212TCT gửi 8785
50
Công nghệ chế biến thủy sản 
A; B; Toán Lý Sinh
540105TCT
Soạn: HG 540105TCT gửi 8785
51
Nuôi trồng thủy sản
A; B; Toán Lý Sinh
620301TCT
Soạn: HG 620301TCT gửi 8785
52
Quản lý nguồn lợi thủy sản  
A; B; Toán Lý Sinh
620305TCT
Soạn: HG 620305TCT gửi 8785
53
Bệnh học thủy sản 
A; B; Toán Lý Sinh
620302TCT
Soạn: HG 620302TCT gửi 8785
54
Luật 
A; C; D; D3
380101TCT
Soạn: HG 380101TCT gửi 8785
55
Luật 
A; C; D; D3
380101TCT
Soạn: HG 380101TCT gửi 8785
56
Giáo dục Tiểu học
A;A2; D; D3
140202TCT
Soạn: HG 140202TCT gửi 8785
57
Thông tin học 
A1; D; D3
320201TCT
Soạn: HG 320201TCT gửi 8785
58
Ngôn ngữ Pháp 
A1; D; D3
220203TCT
Soạn: HG 220203TCT gửi 8785
59
Sư phạm Sinh học 
B
140213TCT
Soạn: HG 140213TCT gửi 8785
60
Bảo vệ thực vật 
B
620112TCT
Soạn: HG 620112TCT gửi 8785
61
Nông học 
B
620109TCT
Soạn: HG 620109TCT gửi 8785
62
Sinh học 
B
420101TCT
Soạn: HG 420101TCT gửi 8785
63
Nông học 
B
620109TCT
Soạn: HG 620109TCT gửi 8785
64
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 
B; A3
620113TCT
Soạn: HG 620113TCT gửi 8785
65
Khoa học cây trồng  
B; M2; Toán Lý Sinh
620110TCT
Soạn: HG 620110TCT gửi 8785
66
Thú y 
B; Toán Lý Sinh
640101TCT
Soạn: HG 640101TCT gửi 8785
67
Sư phạm Ngữ văn
C; C1
140217TCT
Soạn: HG 140217TCT gửi 8785
68
Sư phạm Lịch sử 
C; C1
140218TCT
Soạn: HG 140218TCT gửi 8785
69
Chính trị học  
C; C1; C2
310201TCT
Soạn: HG 310201TCT gửi 8785
70
Văn học
C; C1; C2
220330TCT
Soạn: HG 220330TCT gửi 8785
71
Giáo dục công dân
C; C1; C2
140204TCT
Soạn: HG 140204TCT gửi 8785
72
Triết học  
C; C1; C2
220301TCT
Soạn: HG 220301TCT gửi 8785
73
Việt Nam học 
C; C1; C2; D
220113TCT
Soạn: HG 220113TCT gửi 8785
74
Việt Nam học 
C; C1; C2; D
220113TCT
Soạn: HG 220113TCT gửi 8785
75
Sư phạm Địa lý
C; C2; KT2
140219TCT
Soạn: HG 140219TCT gửi 8785
76
Sư phạm Tiếng Anh 
C1; C2; D
140231TCT
Soạn: HG 140231TCT gửi 8785
77
Ngôn ngữ Anh 
C1; C2; D
220201TCT
Soạn: HG 220201TCT gửi 8785
78
Ngôn ngữ Anh 
D; C1; C2
220201TCT
Soạn: HG 220201TCT gửi 8785
79
Sư phạm Tiếng Pháp 
D; D3
140233TCT
Soạn: HG 140233TCT gửi 8785
80
Giáo dục thể chất 
T
140206TCT
Soạn: HG 140206TCT gửi 8785
81
Sư phạm Ngữ văn
Tổ hợp môn mới
140217TCT
Soạn: HG 140217TCT gửi 8785
82
Sư phạm Địa lý
Tổ hợp môn mới
140219TCT
Soạn: HG 140219TCT gửi 8785
83
Việt Nam học 
Tổ hợp môn mới
220113TCT
Soạn: HG 220113TCT gửi 8785
84
Sư phạm Toán học 
Tổ hợp môn mới
140209TCT
Soạn: HG 140209TCT gửi 8785
85
Sư phạm Lịch sử 
Tổ hợp môn mới
140218TCT
Soạn: HG 140218TCT gửi 8785
86
Chính trị học  
Tổ hợp môn mới
310201TCT
Soạn: HG 310201TCT gửi 8785
87
Ngôn ngữ Anh 
Tổ hợp môn mới
220201TCT
Soạn: HG 220201TCT gửi 8785
88
Sư phạm Tiếng Anh 
Tổ hợp môn mới
140231TCT
Soạn: HG 140231TCT gửi 8785
89
Sư phạm Hóa học  
Tổ hợp môn mới
140212TCT
Soạn: HG 140212TCT gửi 8785
90
Văn học
Tổ hợp môn mới
220330TCT
Soạn: HG 220330TCT gửi 8785
91
Giáo dục Tiểu học
Tổ hợp môn mới
140202TCT
Soạn: HG 140202TCT gửi 8785
92
Xã hội học
C, D
310301TCT
Soạn: HG 310301TCT gửi 8785
93
Kinh doanh quốc tế  
Tổ hợp môn mới
340120TCT
Soạn: HG 340120TCT gửi 8785
94
Công nghệ thực phẩm 
Tổ hợp môn mới
540101TCT
Soạn: HG 540101TCT gửi 8785
95
Giáo dục công dân
Tổ hợp môn mới
140204TCT
Soạn: HG 140204TCT gửi 8785
96
Kế toán 
Tổ hợp môn mới
340301TCT
Soạn: HG 340301TCT gửi 8785
97
Sư phạm Vật lý 
Tổ hợp môn mới
140211TCT
Soạn: HG 140211TCT gửi 8785
98
Triết học  
Tổ hợp môn mới
220301TCT
Soạn: HG 220301TCT gửi 8785
99
Quản trị kinh doanh 
Tổ hợp môn mới
340101TCT
Soạn: HG 340101TCT gửi 8785
100
Kinh tế 
Tổ hợp môn mới
310101TCT
Soạn: HG 310101TCT gửi 8785
101
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 
Tổ hợp môn mới
340103TCT
Soạn: HG 340103TCT gửi 8785
102
Kinh doanh thương mại 
Tổ hợp môn mới
340121TCT
Soạn: HG 340121TCT gửi 8785
103
Tài chính Ngân hàng 
Tổ hợp môn mới
340201TCT
Soạn: HG 340201TCT gửi 8785
104
Kiểm toán 
Tổ hợp môn mới
340302TCT
Soạn: HG 340302TCT gửi 8785
105
Công nghệ chế biến thủy sản 
Tổ hợp môn mới
540105TCT
Soạn: HG 540105TCT gửi 8785
106
Quản lý tài nguyên và môi trường 
Tổ hợp môn mới
850101TCT
Soạn: HG 850101TCT gửi 8785
107
Việt Nam học 
Tổ hợp môn mới
220113TCT
Soạn: HG 220113TCT gửi 8785
108
Marketing 
Tổ hợp môn mới
340115TCT
Soạn: HG 340115TCT gửi 8785
109
Công nghệ kỹ thuật hóa học 
Tổ hợp môn mới
510401TCT
Soạn: HG 510401TCT gửi 8785
110
Thú y 
Tổ hợp môn mới
640101TCT
Soạn: HG 640101TCT gửi 8785
111
Ngôn ngữ Anh 
Tổ hợp môn mới
220201TCT
Soạn: HG 220201TCT gửi 8785
112
Kinh tế nông nghiệp  
Tổ hợp môn mới
620115TCT
Soạn: HG 620115TCT gửi 8785
113
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 
Tổ hợp môn mới
850102TCT
Soạn: HG 850102TCT gửi 8785
114
Quản lý đất đai 
Tổ hợp môn mới
850103TCT
Soạn: HG 850103TCT gửi 8785
115
Nuôi trồng thủy sản
Tổ hợp môn mới
620301TCT
Soạn: HG 620301TCT gửi 8785
116
Công nghệ sau thu hoạch
Tổ hợp môn mới
540104TCT
Soạn: HG 540104TCT gửi 8785
117
Kỹ thuật môi trường 
Tổ hợp môn mới
520320TCT
Soạn: HG 520320TCT gửi 8785
118
Chăn nuôi 
Tổ hợp môn mới
620105TCT
Soạn: HG 620105TCT gửi 8785
119
Bệnh học thủy sản 
Tổ hợp môn mới
620302TCT
Soạn: HG 620302TCT gửi 8785
120
Khoa học đất
Tổ hợp môn mới
440306TCT
Soạn: HG 440306TCT gửi 8785
121
Quản trị kinh doanh  
Tổ hợp môn mới
340101TCT
Soạn: HG 340101TCT gửi 8785
122
Thông tin học 
Tổ hợp môn mới
320201TCT
Soạn: HG 320201TCT gửi 8785
123
Khoa học cây trồng  
Tổ hợp môn mới
620110TCT
Soạn: HG 620110TCT gửi 8785
124
Quản lý nguồn lợi thủy sản  
Tổ hợp môn mới
620305TCT
Soạn: HG 620305TCT gửi 8785
125
Ngôn ngữ Pháp 
Tổ hợp môn mới
220203TCT
Soạn: HG 220203TCT gửi 8785
126
Kinh tế nông nghiệp  
Tổ hợp môn mới
620115TCT
Soạn: HG 620115TCT gửi 8785
127
Nuôi trồng thủy sản 
Tổ hợp môn mới
620301TCT
Soạn: HG 620301TCT gửi 8785
128
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 
Tổ hợp môn mới
620113TCT
Soạn: HG 620113TCT gửi 8785
129
Lâm sinh  
Tổ hợp môn mới
620205TCT
Soạn: HG 620205TCT gửi 8785
130
Kinh doanh nông nghiệp
Tổ hợp môn mới
620114TCT
Soạn: HG 620114TCT gửi 8785
131
Khuyến nông
Tổ hợp môn mới
620102TCT
Soạn: HG 620102TCT gửi 8785
132
Khuyến nông
Tổ hợp môn mới
620102TCT
Soạn: HG 620102TCT gửi 8785
133
Giáo dục thể chất 
Tổ hợp môn mới
140206TCT
Soạn: HG 140206TCT gửi 8785
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top