Điểm chuẩn trúng tuyển vào ĐH Bách khoa Hà Nội năm học 2017-2018.

Tra cứu nhanh điểm chuẩn trúng tuyển vào trường ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2017 bạn thực hiện như sau:

Soạn tin: HG STT+BKA gửi 8785
Lưu ý: Sau HG là một dấu cách

Trong đó:
BKA là mã trường ĐH Bách khoa Hà Nội
STT là STT ngành trong bảng dưới đây.

VD: Bạn muốn xem điểm chuẩn vào ngành Cơ điện tử ; STT là 1

Soạn tin: HG 1BKA gửi 8785

Cụ thể như sau: 

STT
Mã 
ngành
Tên ngành
Soạn tin
1
KT11
Cơ điện tử gồm các ngành/CTĐT: Kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CN)
Soạn: HG 1BKA gửi 8785
2
TT11
CTTT Cơ điện tử gồm ngành/CTĐT: Chương trình tiên tiến Cơ điện tử
Soạn: HG 2BKA gửi 8785
3
KT12
Cơ khí – Động lực gồm các ngành/CTĐT: Kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật ô tô; Kỹ thuật hàng không; Kỹ thuật tàu thủy; Công nghệ chế tạo máy (CN); Công nghệ kỹ thuật ô tô (CN)
Soạn: HG 3BKA gửi 8785
4
KT13
Nhiệt – Lạnh gồm ngành/CTĐT: Kỹ thuật nhiệt
Soạn: HG 4BKA gửi 8785
5
KT14
Vật liệu gồm ngành/CTĐT: Kỹ thuật vật liệu
Soạn: HG 5BKA gửi 8785
6
TT14
CTTT Vật liệu gồm ngành/CTĐT: Chương trình tiên tiến Khoa học và Kỹ thuật vật liệu
Soạn: HG 6BKA gửi 8785
7
KT21
Điện tử - Viễn thông gồm các ngành/CTĐT: Kỹ thuật điện tử - viễn thông; Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (CN)
Soạn: HG 7BKA gửi 8785
8
TT21
CTTT Điện tử - Viễn thông gồm ngành/CTĐT: Chương trình tiên tiến Điện tử - viễn thông
Soạn: HG 8BKA gửi 8785
9
KT22
Công nghệ thông tin gồm các ngành/CTĐT: Khoa học máy tính; Kỹ thuật máy tính; Hệ thống thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Truyền thông và mạng máy tính; Công nghệ thông tin (CN);
Soạn: HG 9BKA gửi 8785
10
TT22
CTTT Công nghệ thông tin Việt Nhật/ICT gồm các ngành/CTĐT: Chương trình Việt Nhật: Công nghệ thông tin Việt-Nhật (tiếng Việt) /Công nghệ thông tin ICT (tiếng Anh)
Soạn: HG 10BKA gửi 8785
11
KT23
Toán - Tin gồm các ngành/CTĐT: Toán-Tin; Hệ thống thông tin quản lý
Soạn: HG 11BKA gửi 8785
12
KT24
Điện - Điều khiển và Tự động hóa gồm các ngành/CTĐT: Kỹ thuật điện; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Công nghệ kỹ thuật điện (CN); Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CN);
Soạn: HG 12BKA gửi 8785
13
TT24
CTTT Điều khiển và Tự động hóa gồm các ngành/CTĐT: Chương trình tiên tiến Điều khiển, tự động hóa và hệ thống điện
Soạn: HG 13BKA gửi 8785
14
TT25
CTTT Kỹ thuật y sinh gồm ngành/CTĐT: Chương trình tiên tiến Kỹ thuật y sinh
Soạn: HG 14BKA gửi 8785
15
KT31
Hóa - Sinh - Thực phẩm và Môi trường gồm các ngành/CTĐT: Kỹ thuật sinh học / Công nghệ sinh học; Kỹ thuật hóa học; Kỹ thuật thực phẩm; Kỹ thuật môi trường; Hóa học; Công nghệ kỹ thuật hóa học (CN); Công nghệ thực phẩm (CN)
Soạn: HG 15BKA gửi 8785
16
KT32
Kỹ thuật in gồm ngành/CTĐT: Kỹ thuật in
Soạn: HG 16BKA gửi 8785
17
KT41
Dệt-May gồm các ngành/CTĐT: Kỹ thuật dệt; Công nghệ may
Soạn: HG 17BKA gửi 8785
18
KT42
Sư phạm kỹ thuật gồm các ngành/CTĐT: Sư phạm kỹ thuật công nghiệp
Soạn: HG 18BKA gửi 8785
19
KT5
Vật lý kỹ thuật–Kỹ thuật hạt nhân gồm các ngành/CTĐT: Vật lý kỹ thuật; Kỹ thuật hạt nhân
Soạn: HG 19BKA gửi 8785
20
KQ1
Kinh tế - Quản lý 1 gồm các ngành/CTĐT: Kinh tế công nghiệp; Quản lý công nghiệp
Soạn: HG 20BKA gửi 8785
21
KQ2
Kinh tế - Quản lý 2 gồm ngành/CTĐT: Quản trị kinh doanh
Soạn: HG 21BKA gửi 8785
22
KQ3
Kinh tế - Quản lý 3 gồm các ngành/CTĐT: Kế toán; Tài chính-Ngân hàng
Soạn: HG 22BKA gửi 8785
23
TA1
Ngôn ngữ Anh kỹ thuật gồm ngành/CTĐT: Tiếng Anh KHKT và công nghệ
Soạn: HG 23BKA gửi 8785
24
TA2
Ngôn ngữ Anh quốc tế gồm ngành/CTĐT: Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế
Soạn: HG 24BKA gửi 8785
25
QT11
Cơ điện tử, ĐH Nagaoka (Nhật Bản)
Soạn: HG 25BKA gửi 8785
26
QT12
Điện tử -Viễn thông, ĐH Hannover (Đức)
Soạn: HG 26BKA gửi 8785
27
QT13
Hệ thống thông tin, ĐH Grenoble (Pháp)
Soạn: HG 27BKA gửi 8785
28
QT14
Công nghệ thông tin, ĐH La Trobe (Úc)
Soạn: HG 28BKA gửi 8785
29
QT15
Công nghệ thông tin, ĐH Victoria (New Zealand)
Soạn: HG 29BKA gửi 8785
30
QT21
Quản trị kinh doanh, ĐH Victoria (New Zealand)
Soạn: HG 30BKA gửi 8785
31
QT31
Quản trị kinh doanh, ĐH Troy (Hoa Kỳ)
Soạn: HG 31BKA gửi 8785
32
QT32
Khoa học máy tính, ĐH Troy (Hoa Kỳ)
Soạn: HG 32BKA gửi 8785
33
QT33
Quản trị kinh doanh, ĐH Pierre Mendes France (Pháp)
Soạn: HG 33BKA gửi 8785
34
QT41
Quản lý hệ thống công nghiệp (tiếng Anh)
Soạn: HG 34BKA gửi 8785

Phổ điểm thi THPTQG 2017:


loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top