Đã có điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 của 47 trường THPT công lập tỉnh An Giang năm học 2016-2017
Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017 các trường THPT công lập tỉnh An Giang là những thông tin mới nhất được công bố.
Các bạn thí sinh và các bậc phụ huynh có thể tra cứu điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10, số lượng trúng tuyển năm học 2016-2017 của các trường THPT công lập bằng cách soạn tịn:

HG dấu cách Mã trường gửi 8785
Lưu ý dấu cách là một khoảng trống
Tradiemthituyensin.com cũng đã sắp xếp DC16 theo thứ tự từ cao xuống thấp (cao nhất xếp thứ 1, thấp nhất thứ 47), thống kê số trường có DC16 bằng nhau (cùng DCNV1).
Cách soạn tin xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2017 tỉnh An Giang như sau: 

STT
Tên trường THPT
Mã trường
Soạn tin xem DC16, Số thứ tự DC16,
Số trường cùng DC16
1
An Phú
6051001
Soạn: HG 6051001 gửi 8785
2
An Phú 2
6051002
Soạn: HG 6051002 gửi 8785
3
Ba Chúc
6051003
Soạn: HG 6051003 gửi 8785
4
Bình Mỹ
6051004
Soạn: HG 6051004 gửi 8785
5
Bình Long
6051005
Soạn: HG 6051005 gửi 8785
6
Bình Thạnh Đông
6051006
Soạn: HG 6051006 gửi 8785
7
Cần Đăng
6051007
Soạn: HG 6051007 gửi 8785
8
Châu Phong
6051008
Soạn: HG 6051008 gửi 8785
9
Châu Phú
6051009
Soạn: HG 6051009 gửi 8785
10
Châu Văn Liêm
6051010
Soạn: HG 6051010 gửi 8785
11
Chi Lăng
6051011
Soạn: HG 6051011 gửi 8785
12
Chu Văn An
6051012
Soạn: HG 6051012 gửi 8785
13
Cô Tô
6051013
Soạn: HG 6051013 gửi 8785
14
Đức Trí
6051014
Soạn: HG 6051014 gửi 8785
15
Hoà Lạc
6051015
Soạn: HG 6051015 gửi 8785
16
Huỳnh Thị Hưởng
6051016
Soạn: HG 6051016 gửi 8785
17
Long Xuyên
6051017
Soạn: HG 6051017 gửi 8785
18
Lương Văn Cù
6051018
Soạn: HG 6051018 gửi 8785
19
Mỹ Hòa Hưng
6051019
Soạn: HG 6051019 gửi 8785
20
Nguyễn Bỉnh Khiêm
6051020
Soạn: HG 6051020 gửi 8785
21
Nguyễn Chí Thanh
6051021
Soạn: HG 6051021 gửi 8785
22
Nguyễn Công Trứ
6051022
Soạn: HG 6051022 gửi 8785
23
Nguyễn Hiền
6051023
Soạn: HG 6051023 gửi 8785
24
Nguyễn Hữu Cảnh
6051024
Soạn: HG 6051024 gửi 8785
25
Nguyễn Khuyến
6051025
Soạn: HG 6051025 gửi 8785
26
Nguyễn Quang Diêu
6051026
Soạn: HG 6051026 gửi 8785
27
Nguyễn Trung Trực
6051027
Soạn: HG 6051027 gửi 8785
28
Nguyễn Văn Hưởng
6051028
Soạn: HG 6051028 gửi 8785
29
Nguyễn Văn Thoại
6051029
Soạn: HG 6051029 gửi 8785
30
PTDTNT An Giang
6051030
Soạn: HG 6051030 gửi 8785
31
Phú Tân
6051031
Soạn: HG 6051031 gửi 8785
32
Quốc Thái
6051032
Soạn: HG 6051032 gửi 8785
33
Tân Châu
6051033
Soạn: HG 6051033 gửi 8785
34
Thạnh Mỹ Tây
6051034
Soạn: HG 6051034 gửi 8785
35
Thủ Khoa Nghĩa
6051035
Soạn: HG 6051035 gửi 8785
36
Thực hành sư phạm
6051036
Soạn: HG 6051036 gửi 8785
37
Tịnh Biên
6051037
Soạn: HG 6051037 gửi 8785
38
Trần Văn Thành
6051038
Soạn: HG 6051038 gửi 8785
39
Ung Văn Khiêm
6051039
Soạn: HG 6051039 gửi 8785
40
Vĩnh Bình
6051040
Soạn: HG 6051040 gửi 8785
41
Vĩnh Lộc
6051041
Soạn: HG 6051041 gửi 8785
42
Vĩnh Trạch
6051042
Soạn: HG 6051042 gửi 8785
43
Vĩnh Xương
6051043
Soạn: HG 6051043 gửi 8785
44
Võ Thị Sáu
6051044
Soạn: HG 6051044 gửi 8785
45
Võ Thành Trinh
6051045
Soạn: HG 6051045 gửi 8785
46
Vọng Thê
6051046
Soạn: HG 6051046 gửi 8785
47
Xuân Tô
6051047
Soạn: HG 6051047 gửi 8785
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top