Đã có điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 trường chuyên Thăng Long - Đà Lạt năm học 2016-2017
Năm nay, trường chuyên Thăng Long - Đà Lạt tuyển 9 lớp chuyên.
Các bạn thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu điểm chuẩn trúng tuyển, thứ tự DC16 và số lượng trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2016-2017 bằng cách soạn tịn:
HG dấucách Mã trường gửi 8785
Lưu ý: dấucách là khoảng trống
Cách soạn tin xem điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Thăng Long - Đà Lạt năm học 2016-2017 như sau: 

STT
Chuyên Thăng Long - Đà Lạt
Soạn tin
21
Toán chuyên
6042101
Soạn: HG 6042101 gửi 8785
22
Tin học chuyên
6042102
Soạn: HG 6042102 gửi 8785
23
Vật lý chuyên
6042103
Soạn: HG 6042103 gửi 8785
24
Hóa học chuyên
6042104
Soạn: HG 6042104 gửi 8785
25
Sinh học chuyên
6042105
Soạn: HG 6042105 gửi 8785
26
Tiếng Anh chuyên
6042106
Soạn: HG 6042106 gửi 8785
27
Ngữ văn chuyên
6042107
Soạn: HG 6042107 gửi 8785
28
Địa chuyên
6042108
Soạn: HG 6042108 gửi 8785
29
Tiếng Pháp chuyên
6042109
Soạn: HG 6042109 gửi 8785

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top