Đã có điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 trường chuyên Thoại Ngọc Hầu, Thủ Khoa Nghĩa tỉnh An Giang năm học 2016-2017
Năm học 2016-2017, trường chuyên Thoại Ngọc Hầu, Thủ Khoa Nghĩa tỉnh An Giang đã thi tuyển vào lớp 10 chuyên.
Các bạn thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu điểm chuẩn tuyển sinh và số lượng trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2016-2017 bằng cách soạn tịn:

HG dấucách Mã trường gửi 8785
Lưu ý: dấucách là khoảng trống
Cách soạn tin xem điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên chuyên Thoại Ngọc Hầu, Thủ Khoa Nghĩa tỉnh An Giang năm học 2016-2017 như sau: 
STT
Trường THPT
Soạn tin
20
Chuyên Thoại Ngọc Hầu


21
Toán chuyên
6051101
Soạn: HG 6051101 gửi 8785
22
Tin học chuyên
6051102
Soạn: HG 6051102 gửi 8785
23
Vật lý chuyên
6051103
Soạn: HG 6051103 gửi 8785
24
Hóa học chuyên
6051104
Soạn: HG 6051104 gửi 8785
25
Sinh học chuyên
6051105
Soạn: HG 6051105 gửi 8785
26
Tiếng Anh chuyên
6051106
Soạn: HG 6051106 gửi 8785
27
Ngữ văn chuyên
6051107
Soạn: HG 6051107 gửi 8785
28
Lịch sử chuyên
6051108
Soạn: HG 6051108 gửi 8785
29
Địa chuyên
6051109
Soạn: HG 6051109 gửi 8785
30
Lớp không chuyên
6051110
Soạn: HG 6051110 gửi 8785
28
Chuyên Thủ Khoa Nghĩa

29
Toán chuyên
6051112
Soạn: HG 6051112 gửi 8785
30
Tin học chuyên
6051113
Soạn: HG 6051113 gửi 8785
31
Vật lý chuyên
6051114
Soạn: HG 6051114 gửi 8785
32
Hóa học chuyên
6051115
Soạn: HG 6051115 gửi 8785
33
Tiếng Anh chuyên
6051116
Soạn: HG 6051116 gửi 8785
34
Ngữ văn chuyên
6051117
Soạn: HG 6051117 gửi 8785
35
Lịch sử chuyên
6051118
Soạn: HG 6051118 gửi 8785
36
Địa chuyên
6051119
Soạn: HG 6051119 gửi 8785
37
Sinh học chuyên
6051120
Soạn: HG 6051120 gửi 8785
Tradiemthituyensinh.com
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top