Đã có điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 của 25 trường THPT công lập tỉnh Nghệ An năm học 2016-2017
Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2016-2017 các trường THPT công lập tỉnh Nghệ An là tin mới nhất vừa được công bố.
Năm học 2016-2017, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 56 trường tổ chức thi tuyển với hơn 31.000 thí sinh đăng ký dự thi.
Hiện đến thời điểm này, 2/3 số trường đã có số điểm đầu vào (điểm chuẩn trúng tuyển). Theo kế hoạch, đến ngày 20/7, toàn bộ điểm chuẩn vào lớp 10 sẽ được công bố.
Tradiemthituyensinh.com đã thống kê DC2016, xếp thứ tự DC16 (cao nhất thứ 1, thấp nhất thứ 25)
Các bạn thí sinh và các bậc phụ huynh có thể tra cứu điểm chuẩn, thứ tự DC16 tuyển sinh vào lớp 10, số trường cùng DC năm học 2016-2017 bằng cách soạn tịn:
HG dấu cách Mã trường gửi 8785
Lưu ý: dấu cách là khoảng trống
Cách soạn tin xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2017 tỉnh Nghệ An như sau: 
STT
Tên trường THPT
Soạn tin xem DC16, thứ tự DC16,
số trường cùng DC16
1
Anh Sơn 1
6029001
HG dấu cách 6029001 gửi 8785
2
Diễn Châu 2
6029002
HG dấu cách 6029002 gửi 8785
3
Diễn Châu 3
6029003
HG dấu cách 6029003 gửi 8785
4
Diễn Châu 4
6029004
HG dấu cách 6029004 gửi 8785
5
Diễn Châu 5
6029005
HG dấu cách 6029005 gửi 8785
6
Đô Lương 1
6029006
HG dấu cách 6029006 gửi 8785
7
Đô Lương 2
6029007
HG dấu cách 6029007 gửi 8785
8
Đô Lương 3
6029008
HG dấu cách 6029008 gửi 8785
9
Đô Lương 4
6029009
HG dấu cách 6029009 gửi 8785
10
Đông Hiếu
6029010
HG dấu cách 6029010 gửi 8785
11
Huỳnh Thúc Kháng
6029011
HG dấu cách 6029011 gửi 8785
12
Kim Liên
6029012
HG dấu cách 6029012 gửi 8785
13
Nam Đàn 1
6029013
HG dấu cách 6029013 gửi 8785
14
Nguyễn Đức Mậu
6029014
HG dấu cách 6029014 gửi 8785
15
Nguyễn Xuân Ôn (Diễn Châu)
6029015
HG dấu cách 6029015 gửi 8785
16
Phạm Hồng Thái
6029016
HG dấu cách 6029016 gửi 8785
17
Phan Đăng Lưu
6029017
HG dấu cách 6029017 gửi 8785
18
Quỳ Hợp
6029018
HG dấu cách 6029018 gửi 8785
19
Quỳnh Lưu 1
6029019
HG dấu cách 6029019 gửi 8785
20
Quỳnh Lưu 2
6029020
HG dấu cách 6029020 gửi 8785
21
Quỳnh Lưu 3
6029021
HG dấu cách 6029021 gửi 8785
22
Quỳnh Lưu 4
6029022
HG dấu cách 6029022 gửi 8785
23
Tân Kỳ 3
6029023
HG dấu cách 6029023 gửi 8785
24
Tây Hiếu
6029024
HG dấu cách 6029024 gửi 8785
25
Yên Thành 2
6029025
HG dấu cách 6029025 gửi 8785
Tradiemthituyensinh.com 
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top