Các năm học trước, Sở GD Quảng Trị tổ chức thi tuyển vào lớp 10, nhưng năm nay Sở GD chỉ tổ chức xét tuyển vào các trường THPT, GDTX trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo đó, năm học 2014-2015, tất cả các trường THPT, GDTX đều tuyển sinh vào lớp 10 bằng hình thức xét tuyển, riêng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tổ chức thi tuyển nhưng thí sinh chỉ thi 1 môn, thay vì phải thi 3 môn như những năm trước, đồng thời tuyển sinh thêm 2 môn chuyên mới, gồm: Lịch sử và địa lý.
Phương thức xét tuyển vào các trường THPT, GDTX trên toàn tỉnh:
            - Đối tượng là HS đã tốt nghiệp THCS chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình GDTX có độ tuổi theo quy định của điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.
            - Điểm xét tuyển gồm tổng số điểm của điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập của 4 năm ở THCS (nếu lưu ban năm nào thì lấy kết quả của năm học lại của lớp đó) và điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên, khuyến khích.
Kết quả rèn luyện và học tập mỗi năm của học sinh THCS được tính như sau:
Thang điểm
Hạnh kiểm và học lực
10 điểm
Hạnh kiểm tốt, học lực giỏi
9 điểm
Hạnh kiểm khá, học lực giỏi
Hạnh kiểm tốt, học lực khá
8 điểm
Hạnh kiểm khá, học lực khá
7 điểm
Hạnh kiểm trung bình, học lực giỏi
Hạnh kiểm tốt, học lực trung bình
6 điểm
Hạnh kiểm khá, học lực trung b
Hạnh kiểm trung bình, học lực khá
5 điểm
Các trường hợp còn lại
Các trường sẽ lấy thang điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu được giao. Nếu nhiều người học có điểm bằng nhau thì lấy tổng điểm trung bình cả năm học lớp 9 của tất cả các môn có tính điểm trung bình để xếp từ cao xuống thấp…

Đối với công tác tuyển sinh vào lớp 10 phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh, chỉ tiêu 105 học sinh, thực hiện theo phương thức xét tuyển, trong đó 85% học sinh tốt nghiệp THCS các trường phổ thông DTNT huyện; 10% học sinh dân tộc thiểu số tốt nghiệp THCS các trường phổ thông, 5% con em dân tộc Kinh định cư lâu dài ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn…
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top