Sở GD&ĐT Quảng Nam thống nhất tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 đối với số học sinh tốt nghiệp THCS năm 2015 - 2016 tại các huyệ̣n thị xã, thành phố trên địa bàn.
STT
Địa bàn
Tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10
năm học 2016 - 2017
1
Thành phố Tam Kỳ
90%
2
Thị xã Hội An
90%
3
Huyện Điện Bàn
90%
4
Huyện Quế Sơn
90%
5
Huyện Đại Lộc
93,9%
6
Huyện Duy Xuyên
95%
7
Huyện Thăng Bình
95%
8
Huyện Núi Thành
95%
9
Huyện Tiên Phước
95%
10
Huyện Hiệp Đức
95%
11
Huyện Phú Ninh
95%
12
Huyện Nam Trà My
100%
13
Huyện Bắc Trà My
100%
14
Huyện Tây Giang
100%
15
Đông Giang
100%
16
Huyện Nam Giang
100%
17
Huyện Phước Sơn
100%
18
Huyện Nông Sơn
100%
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top