Theo thông báo của Sở GD-ĐT An Giang, năm học 2016-2016 có tổng số 21719 hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT) NV1 và 18891 hồ sơ ĐKXT NV2 vào 48 trường THPT công lập trên địa bản tỉnh.

Các bạn học sinh và phụ huynh có thể tham khảo số lượng và thứ tự hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT) NV1 và số hồ sơ ĐKXT NV2 vào mỗi trường THPT công lập (số hồ sơ cao nhất xếp thứ 1, thấp nhất xếp thứ 46) bằng cách soạn tin:
HG dấu cách Mã trường gửi 8785
Cách soạn tin xem số lượng ĐKNV1, số lượng ĐKNV2, thứ tự ĐKNV1, thứ tự ĐKNV2 tuyển sinh vào lớp 10 tại An Giang của 46 trường THPT công lập không chuyên và trường chuyên như sau: 
STT
Tên – Mã trường THPT
Soạn tin xem số lượng và thứ tự
ĐKNV1, ĐKNV2
1
An Phú
751001
Soạn: HG 751001 gửi 8785
2
An Phú 2
751002
Soạn: HG 751002 gửi 8785
3
Ba Chúc
751003
Soạn: HG 751003 gửi 8785
4
Bình Long
751004
Soạn: HG 751004 gửi 8785
5
Bình Mỹ
751005
Soạn: HG 751005 gửi 8785
6
Bình Thạnh Đông
751006
Soạn: HG 751006 gửi 8785
7
Cần Đăng
751007
Soạn: HG 751007 gửi 8785
8
Châu Phong
751008
Soạn: HG 751008 gửi 8785
9
Châu Phú
751009
Soạn: HG 751009 gửi 8785
10
Châu Văn Liêm
751010
Soạn: HG 751010 gửi 8785
11
Chi Lăng
751011
Soạn: HG 751011 gửi 8785
12
Chu Văn An
751012
Soạn: HG 751012 gửi 8785
13
Cô Tô
751013
Soạn: HG 751013 gửi 8785
14
Đức Trí
751014
Soạn: HG 751014 gửi 8785
15
DTNT An Giang
751015
Soạn: HG 751015 gửi 8785
16
Hoà Lạc
751016
Soạn: HG 751016 gửi 8785
17
Huỳnh Thị Hưởng
751017
Soạn: HG 751017 gửi 8785
18
Long Xuyên
751018
Soạn: HG 751018 gửi 8785
19
Lương Văn Củ
751019
Soạn: HG 751019 gửi 8785
20
Mỹ Hòa Hưng
751020
Soạn: HG 751020 gửi 8785
21
Nguyễn Bỉnh Khiêm
751021
Soạn: HG 751021 gửi 8785
22
Nguyễn Chí Thanh
751022
Soạn: HG 751022 gửi 8785
23
Nguyễn Công Trứ
751023
Soạn: HG 751023 gửi 8785
24
Nguyễn Hiền
751024
Soạn: HG 751024 gửi 8785
25
Nguyễn Hữu Cảnh
751025
Soạn: HG 751025 gửi 8785
26
Nguyễn Khuyến
751026
Soạn: HG 751026 gửi 8785
27
Nguyễn Quang Diêu
751027
Soạn: HG 751027 gửi 8785
28
Nguyễn Trung Trực
751028
Soạn: HG 751028 gửi 8785
29
Nguyễn Văn Hướng
751029
Soạn: HG 751029 gửi 8785
30
Phú Tân
751030
Soạn: HG 751030 gửi 8785
31
Quốc Thái
751031
Soạn: HG 751031 gửi 8785
32
Tân Châu
751032
Soạn: HG 751032 gửi 8785
33
Thực hành Sư phạm
751033
Soạn: HG 751033 gửi 8785
34
Thạnh Mỹ Tây
751034
Soạn: HG 751034 gửi 8785
35
Thủ Khoa Nghiã
751035
Soạn: HG 751035 gửi 8785
36
Tịnh Biên
751036
Soạn: HG 751036 gửi 8785
37
Trần Văn Thành
751037
Soạn: HG 751037 gửi 8785
38
Ung Văn Khiêm
751038
Soạn: HG 751038 gửi 8785
39
Vĩnh Bình
751039
Soạn: HG 751039 gửi 8785
40
Vĩnh Lộc
751040
Soạn: HG 751040 gửi 8785
41
Vĩnh Trạch
751041
Soạn: HG 751041 gửi 8785
42
Vĩnh Xương
751042
Soạn: HG 751042 gửi 8785
43
Võ Thị Sáu
751043
Soạn: HG 751043 gửi 8785
44
Võ Thành Trinh
751044
Soạn: HG 751044 gửi 8785
45
Vọng Thê
751045
Soạn: HG 751045 gửi 8785
46
Xuân Tô
751046
Soạn: HG 751046 gửi 8785
47
Chuyên Thoại Ngọc Hầu
751047
Soạn: HG 751047 gửi 8785
48
Chuyên Thủ Khoa Nghĩa
751048
Soạn: HG 751048 gửi 8785
Tradiemthituyensinh.com
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi tuyển sinh ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top