Đã có điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 của 35 trường THPT công lập không chuyên và trường chuyên Tiền Giang năm học 2016-2017
Điểm chuẩn NV1 tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017 tỉnh Tiền Giang, DC16-NV1, NV2, NV3 là những thông tin mới nhất được công bố.
Năm nay có 35 trường THPT công lập tuyển sinh, trong đó có trường chỉ tuyển NV1, có trường tuyển thêm NV2, có trường thêm cả NV3. Cá biệt có trường chỉ tuyển NV2 và NV3.
Các bạn thí sinh và các bậc phụ huynh có thể tra cứu điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017 của các trường THPT không chuyên và trường chuyên bằng cách soạn tịn:

HG dấu cách Mã trường gửi 8785

Cách soạn tin xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2017 tỉnh Tiền Giang như sau: 
STT
Trường THPT
Soạn tin xem DC16
1
Bình Đông
6053032
Soạn HG 6053032 gửi 8785
2
Bình Phục Nhứt
6053033
Soạn HG 6053033 gửi 8785
3
Cái Bè
6053001
Soạn HG 6053001 gửi 8785
4
Chợ Gạo
6053019
Soạn HG 6053019 gửi 8785
5
Đốc Binh Kiều
6053006
Soạn HG 6053006 gửi 8785
6
Dưỡng Điềm
6053012
Soạn HG 6053012 gửi 8785
7
Gò Công
6053026
Soạn HG 6053026 gửi 8785
8
Gò Công Đông
6053028
Soạn HG 6053028 gửi 8785
9
Huỳnh Văn Sâm
6053004
Soạn HG 6053004 gửi 8785
10
Lê Thanh Hiền
6053005
Soạn HG 6053005 gửi 8785
11
Lê Văn Phẩm
6053036
Soạn HG 6053036 gửi 8785
12
Long Bình
6053023
Soạn HG 6053023 gửi 8785
13
Lưu Tấn Phát
6053007
Soạn HG 6053007 gửi 8785
14
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
6053008
Soạn HG 6053008 gửi 8785
15
Ngô Văn Nhạc
6053013
Soạn HG 6053013 gửi 8785
16
Nguyễn Đình Chiểu
6053015
Soạn HG 6053015 gửi 8785
17
Nguyễn Văn Côn
6053027
Soạn HG 6053027 gửi 8785
18
Nguyễn Văn Thìn
6053024
Soạn HG 6053024 gửi 8785
19
Nguyễn Văn Tiếp
6053030
Soạn HG 6053030 gửi 8785
20
Phạm Thành Trung
6053002
Soạn HG 6053002 gửi 8785
21
Phan Việt Thống
6053031
Soạn HG 6053031 gửi 8785
22
Phú Thạnh
6053034
Soạn HG 6053034 gửi 8785
23
Phước Thạnh
6053045
Soạn HG 6053045 gửi 8785
24
Rạch Gầm - Xoài Mút
6053014
Soạn HG 6053014 gửi 8785
25
Tân Hiệp
6053010
Soạn HG 6053010 gửi 8785
26
Tân Phước
6053029
Soạn HG 6053029 gửi 8785
27
Tân Thới
6053037
Soạn HG 6053037 gửi 8785
28
Thiên Hộ Dương
6053003
Soạn HG 6053003 gửi 8785
29
Thủ Khoa Huân
6053020
Soạn HG 6053020 gửi 8785
30
Trần Hưng Đạo
6053017
Soạn HG 6053017 gửi 8785
31
Trần Văn Hoài
6053021
Soạn HG 6053021 gửi 8785
32
Trương Định
6053025
Soạn HG 6053025 gửi 8785
33
Tứ Kiệt
6053009
Soạn HG 6053009 gửi 8785
34
Vĩnh Bình
6053022
Soạn HG 6053022 gửi 8785
35
Vĩnh Kim 
6053011
Soạn HG 6053011 gửi 8785
36
Chuyên Tiền Giang
37
Chuyên Ngữ văn
6053161
Soạn HG 6053161 gửi 8785
38
Chuyên Toán
6053162
Soạn HG 6053162 gửi 8785
39
Chuyên Tiếng Anh
6053163
Soạn HG 6053163 gửi 8785
40
Chuyên Địa
6053164
Soạn HG 6053164 gửi 8785
41
Chuyên Lý
6053165
Soạn HG 6053165 gửi 8785
42
Chuyên Tin học
6053166
Soạn HG 6053166 gửi 8785
43
Chuyên Hóa
6053167
Soạn HG 6053167 gửi 8785
44
Chuyên Sinh
6053168
Soạn HG 6053168 gửi 8785
45
Hệ Không chuyên
6053169
Soạn HG 6053169 gửi 8785
Tradiemthituyensinh.com
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top