Điểm chuẩn vào lớp 10 của 7 trường THPT chuyên trên địa bàn Tp Hà Nội năm học 2015 - 2016
Điểm chuẩn vào các lớp chuyên Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, Anh, Văn, Sử, Địa, Trung, Nhật, Pháp, lớp không chuyên của 7 trường chuyên trên địa bàn Hà Nội. Các bạn học sinh và phụ huynh có thể tham khảo DC15 của 7 trường chuyên: Hà Nội - Amsterdam, Nguyễn Huệ, Chu Văn An, Sơn Tây, chuyên ĐHSP, chuyên KHTN-ĐHQG, chuyên ngữ-ĐHQG bằng cách soạn tin:
Soạn tin: HG dấu cách Mã trường gửi 8785 
Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên năm học 2016-2017 Hà Nội của từng trường như sau:
STT
Trường THPT chuyên
Soạn Tin xem DC2015
1
Hà Nội-Amstecdam


1.1
Chuyên Ngữ văn
201311
Soạn: HG 201311 gửi 8785
1.2
Chuyên Sử
201312
Soạn: HG 201312 gửi 8785
1.3
Chuyên Địa
201313
Soạn: HG 201313 gửi 8785
1.4
Chuyên Tiếng Anh
201314
Soạn: HG 201314 gửi 8785
1.5
Chuyên Tiếng Nga
201315
Soạn: HG 201315 gửi 8785
1.6
Chuyên Tiếng Trung
201316
Soạn: HG 201316 gửi 8785
1.7
Chuyên Tiếng Pháp
201317
Soạn: HG 201317 gửi 8785
1.8
Chuyên Toán
201318
Soạn: HG 201318 gửi 8785
1.9
Chuyên Tin
201319
Soạn: HG 201319 gửi 8785
1.10
Chuyên Lí
201320
Soạn: HG 201320 gửi 8785
1.11
Chuyên Hóa
201321
Soạn: HG 201321 gửi 8785
1.12
Chuyên Sinh
201322
Soạn: HG 201322 gửi 8785
2
Chuyên Nguyễn Huệ


2.1
Chuyên Ngữ văn
201324
Soạn: HG 201324 gửi 8785
2.2
Chuyên Sử
201325
Soạn: HG 201325 gửi 8785
2.3
Chuyên Địa
201326
Soạn: HG 201326 gửi 8785
2.4
Chuyên Tiếng Anh
201327
Soạn: HG 201327 gửi 8785
2.5
Chuyên Tiếng Nga
201328
Soạn: HG 201328 gửi 8785
2.6
Chuyên Tiếng Pháp
201329
Soạn: HG 201329 gửi 8785
2.7
Chuyên Toán
201330
Soạn: HG 201330 gửi 8785
2.8
Chuyên Tin
201331
Soạn: HG 201331 gửi 8785
2.9
Chuyên Lí
201332
Soạn: HG 201332 gửi 8785
2.10
Chuyên Hóa
201333
Soạn: HG 201333 gửi 8785
2.11
Chuyên Sinh
201334
Soạn: HG 201334 gửi 8785
3
Chuyên Chu Văn An


3.1
Chuyên Ngữ văn
201336
Soạn: HG 201336 gửi 8785
3.2
Chuyên Sử
201337
Soạn: HG 201337 gửi 8785
3.3
Chuyên Địa
201338
Soạn: HG 201338 gửi 8785
3.4
Chuyên Tiếng Anh
201339
Soạn: HG 201339 gửi 8785
3.5
Chuyên Tiếng Pháp
201340
Soạn: HG 201340 gửi 8785
3.6
Chuyên Toán
201341
Soạn: HG 201341 gửi 8785
3.7
Chuyên Tin
201342
Soạn: HG 201342 gửi 8785
3.8
Chuyên Lí
201343
Soạn: HG 201343 gửi 8785
3.9
Chuyên Hóa
201344
Soạn: HG 201344 gửi 8785
3.10
Chuyên Sinh
201345
Soạn: HG 201345 gửi 8785
4
Chuyên Sơn Tây


4.1
Chuyên Ngữ văn
201347
Soạn: HG 201347 gửi 8785
4.2
Chuyên Sử
201348
Soạn: HG 201348 gửi 8785
4.3
Chuyên Địa
201349
Soạn: HG 201349 gửi 8785
4.4
Chuyên Tiếng Anh
201350
Soạn: HG 201350 gửi 8785
4.5
Chuyên Toán
201351
Soạn: HG 201351 gửi 8785
4.6
Chuyên Tin
201352
Soạn: HG 201352 gửi 8785
4.7
Chuyên Lí
201353
Soạn: HG 201353 gửi 8785
4.8
Chuyên Hóa
201354
Soạn: HG 201354 gửi 8785
4.9
Chuyên Sinh
201355
Soạn: HG 201355 gửi 8785
5
Chuyên ĐHSP HN


5.1
Chuyên Toán
201357
Soạn: HG 201357 gửi 8785
5.2
Chuyên Tin
201358
Soạn: HG 201358 gửi 8785
5.3
Chuyên Sinh
201359
Soạn: HG 201359 gửi 8785
5.4
Chuyên Lý
201360
Soạn: HG 201360 gửi 8785
5.5
Chuyên Hoá
201361
Soạn: HG 201361 gửi 8785
5.6
Chuyên Văn
201362
Soạn: HG 201362 gửi 8785
5.7
Chuyên Tiếng Anh
201363
Soạn: HG 201363 gửi 8785
6
Chuyên KHTN ĐHQGHN


6.1
Chuyên Toán
201365
Soạn: HG 201365 gửi 8785
6.2
Chuyên Tin
201366
Soạn: HG 201366 gửi 8785
6.3
Chuyên Lí
201367
Soạn: HG 201367 gửi 8785
6.4
Chuyên Hoá
201368
Soạn: HG 201368 gửi 8785
6.5
Chuyên Sinh
201369
Soạn: HG 201369 gửi 8785
7
Chuyên ngữ ĐHNN-ĐHQG HN


7.1
Chuyên Tiếng Anh
201371
Soạn: HG 201371 gửi 8785
7.2
Chuyên Tiếng Nga
201372
Soạn: HG 201372 gửi 8785
7.3
Chuyên Tiếng Pháp (thi Anh và thi Pháp)
201373
Soạn: HG 201373 gửi 8785
7.4
Chuyên Tiếng Trung Quốc
201374
Soạn: HG 201374 gửi 8785
7.5
Chuyên Tiếng Đức (thi Anh và thi Đức)
201375
Soạn: HG 201375 gửi 8785
7.6
Chuyên Tiếng Nhật (thi Anh và thi Nhật)
201376
Soạn: HG 201376 gửi 8785
Tradiemthituyensinh.com
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top