Dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh vào các trường ĐH thành viên thuộc ĐHQGTPHCM năm học 2016-2017: ĐH Bách khoa, ĐH KHTN, ĐH KHXH và NV, ĐH Quốc tế, ĐH CNTT, ĐH Kinh tế Luật, Khoa Y.
Căn cứ vào: Lịch sử điểm chuẩn (DC), chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016, tỉ lệ chọi, đề thi và đáp án các môn thi ĐH tradiemthituyensinh.com đã phân tích, dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh vào các ngành, các trường ĐH thuộc ĐHQGTPHCM năm học 2016 - 2017.
Các bạn học sinh có thể tham khảo điểm chuẩn dự kiến, thứ tự điểm chuẩn (cao nhất xếp thứ 1, tiếp theo là DC thấp hơn) tuyển sinh năm 2016 vào trường ĐHQGTPHCM bằng cách soạn tin:
HG dấu cách Mã ngành gửi 8785
Lưu ý: dấu cách là khoảng trống
          Mã ngành theo quy ước của tradiemthituyensinh.com (như trong bảng)
Cách soạn tin xem điểm chuẩn dự kiến vào ĐHQGTPHCM như sau: 
1. Điểm chuẩn dự kiến vào Trường Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia TPHCM

STT
Ngành
Soạn tin tra cứu dkDC16,
Thứ tự dkDC16
1
Kiến trúc
117QSB
Soạn: HG 117QSB gửi 8785
2
Nhóm ngành máy tính và CNTT
106QSB
Soạn: HG 106QSB gửi 8785
3
Nhóm ngành điện-điện tử
108QSB
Soạn: HG 108QSB gửi 8785
4
Nhóm ngành cơ khíơ điện tử
109QSB
Soạn: HG 109QSB gửi 8785
5
Nhóm ngành hóa-thực phẩm-sinh học
113QSB
Soạn: HG 113QSB gửi 8785
6
Nhóm ngành kỹ thuật địa chất-dầu khí
120QSB
Soạn: HG 120QSB gửi 8785
7
Nhóm ngành kỹ thuật giao thông
126QSB
Soạn: HG 126QSB gửi 8785
8
Quản lý công nghiệp
123QSB
Soạn: HG 123QSB gửi 8785
9
Nhóm ngành Xây dựng
115QSB
Soạn: HG 115QSB gửi 8785
10
Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp
127QSB
Soạn: HG 127QSB gửi 8785
11
Kỹ thuật Hóa học
(Chương trình Chất lượng cao)
301QSB
Soạn: HG 301QSB gửi 8785
12
Nhóm ngành vật lý kỹ thuậtơ kỹ thuật
136QSB
Soạn: HG 136QSB gửi 8785
13
Khoa học Máy tính
(Chương trình Chất lượng cao)
100QSB
Soạn: HG 100QSB gửi 8785
14
Nhóm ngành dệt-may
112QSB
Soạn: HG 112QSB gửi 8785
15
Kỹ thuật Cơ điện tử
(Chương trình Chất lượng cao)
114QSB
Soạn: HG 114QSB gửi 8785
16
Nhóm ngành môi trường
125QSB
Soạn: HG 125QSB gửi 8785
17
Kỹ thuật Vật liệu
129QSB
Soạn: HG 129QSB gửi 8785
18
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng
131QSB
Soạn: HG 131QSB gửi 8785
19
Kỹ thuật Máy tính 
(Chương trình Chất lượng cao)
214QSB
Soạn: HG 214QSB gửi 8785
20
Quản lý Công nghiệp
(Chương trình Chất lượng cao)
601QSB
Soạn: HG 601QSB gửi 8785
21
Kỹ sư Điện - Điện tử
(Chương trình Tiên tiến)
201QSB
Soạn: HG 201QSB gửi 8785
22
Kỹ thuật Trắc địa - bản đồ
130QSB
Soạn: HG 130QSB gửi 8785
23
Kỹ thuật Công trình Xây dựng
(Chương trình Chất lượng cao)
208QSB
Soạn: HG 208QSB gửi 8785
24
Quản lý và Công nghệ Môi trường
(Chương trình Chất lượng cao)
101QSB
Soạn: HG 101QSB gửi 8785
25
Kỹ thuật Cơ khí
(Chương trình Chất lượng cao)
102QSB
Soạn: HG 102QSB gửi 8785
26
Kỹ thuật Dầu khí
(Chương trình Chất lượng cao)
604QSB
Soạn: HG 604QSB gửi 8785

2. Điểm chuẩn dự kiến vào Trường Đại Học KHTN – Đại Học Quốc Gia TPHCM

STT
Ngành
Khối
Soạn tin
1
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường
A00; B00
406QST
Soạn: HG 406QST gửi 8785
2
Công nghệ Sinh học
A00; B00
201QST
Soạn: HG 201QST gửi 8785
3
Địa chất
A00
202QST
Soạn: HG 202QST gửi 8785
4
Địa chất
B00
203QST
Soạn: HG 203QST gửi 8785
5
Hải dương học
A00
228QST
Soạn: HG 228QST gửi 8785
6
Hải dương học
B00
229QST
Soạn: HG 229QST gửi 8785
7
Hoá học
A00
112QST
Soạn: HG 112QST gửi 8785
8
Hoá học
B00
113QST
Soạn: HG 113QST gửi 8785
9
Khoa học Môi trường
A00; B00
301QST
Soạn: HG 301QST gửi 8785
10
Khoa học Vật liệu
A00
122QST
Soạn: HG 122QST gửi 8785
11
Khoa học Vật liệu
B00
123QST
Soạn: HG 123QST gửi 8785
12
Kỹ thuật điện tử, truyền thông
A00; A01
207QST
Soạn: HG 207QST gửi 8785
13
Kỹ thuật hạt nhân
A00
402QST
Soạn: HG 402QST gửi 8785
14
Nhóm ngành CNTT
A00; A01
204QST
Soạn: HG 204QST gửi 8785
15
Sinh học
B00
100QST
Soạn: HG 100QST gửi 8785
16
Toán học
A00; A01
101QST
Soạn: HG 101QST gửi 8785
17
Vật lý học
A00; A01
102QST
Soạn: HG 102QST gửi 8785
18
Liên thông ĐH CNTT
A00; A01
205QST
Soạn: HG 205QST gửi 8785
19
Cao đẳng Công nghệ thông tin
A00; A01
206QST
Soạn: HG 206QST gửi 8785

3. Điểm chuẩn dự kiến vào Trường Đại Học KHXH và NV – Đại Học Quốc Gia TPHCM

STT
Ngành
Tổ hợp môn
Soạn tin xem dkDC2016
1
Văn học
Văn, Sử, T.Anh
321QSX
Soạn: HG 321QSX gửi 8785
2
Ngôn ngữ học
Văn, Sử, T.Anh
318QSX
Soạn: HG 318QSX gửi 8785
3
Văn học
Văn, Sử, Địa
322QSX
Soạn: HG 322QSX gửi 8785
4
Ngôn ngữ học
Văn, Sử, Địa
319QSX
Soạn: HG 319QSX gửi 8785
5
Văn học
Văn, Toán, T.Anh
323QSX
Soạn: HG 323QSX gửi 8785
6
Ngôn ngữ học
Văn, Toán, T.Anh
320QSX
Soạn: HG 320QSX gửi 8785
7
Lịch sử
Văn, Sử, T.Anh
315QSX
Soạn: HG 315QSX gửi 8785
8
Lịch sử
Văn, Sử, Địa
316QSX
Soạn: HG 316QSX gửi 8785
9
Văn hóa học
Văn, Sử, T.Anh
324QSX
Soạn: HG 324QSX gửi 8785
10
Công tác xã hội
Văn, Sử, T.Anh
101QSX
Soạn: HG 101QSX gửi 8785
11
Lưu trữ học
Văn, Sử, T.Anh
312QSX
Soạn: HG 312QSX gửi 8785
12
Xã hội học
Văn, Sử, T.Anh
301QSX
Soạn: HG 301QSX gửi 8785
13
Thông tin học
Văn, Sử, T.Anh
201QSX
Soạn: HG 201QSX gửi 8785
14
Đông phương học
Văn, Sử, T.Anh
219QSX
Soạn: HG 219QSX gửi 8785
15
Giáo dục học
Văn, Sử, T.Anh
102QSX
Soạn: HG 102QSX gửi 8785
16
Quy hoạch vùng và đô thị
Văn, Sử, T.Anh
113QSX
Soạn: HG 113QSX gửi 8785
17
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Văn, Sử, T.Anh
110QSX
Soạn: HG 110QSX gửi 8785
18
Nhật Bản học
Văn, Sử, T.Anh
222QSX
Soạn: HG 222QSX gửi 8785
19
Hàn Quốc học
Văn, Sử, T.Anh
225QSX
Soạn: HG 225QSX gửi 8785
20
Tâm lý học
Văn, Sử, T.Anh
401QSX
Soạn: HG 401QSX gửi 8785
21
Báo chí
Văn, Sử, T.Anh
103QSX
Soạn: HG 103QSX gửi 8785
22
Nhân học
Văn, Sử, T.Anh
309QSX
Soạn: HG 309QSX gửi 8785
23
Triết học
Văn, Sử, T.Anh
302QSX
Soạn: HG 302QSX gửi 8785
24
Quan hệ Quốc tế
Văn, Sử, T.Anh
213QSX
Soạn: HG 213QSX gửi 8785
25
Địa lý học
Văn, Sử, ĐịA
501QSX
Soạn: HG 501QSX gửi 8785
26
Công tác xã hội
Văn, Sử, Địa
104QSX
Soạn: HG 104QSX gửi 8785
27
Lưu trữ học
Văn, Sử, Địa
313QSX
Soạn: HG 313QSX gửi 8785
28
Văn hóa học
Văn, Sử, Địa
325QSX
Soạn: HG 325QSX gửi 8785
29
Xã hội học
Văn, Sử, Địa
303QSX
Soạn: HG 303QSX gửi 8785
30
Thông tin học
Văn, Sử, Địa
202QSX
Soạn: HG 202QSX gửi 8785
31
Giáo dục học
Văn, Sử, Địa
105QSX
Soạn: HG 105QSX gửi 8785
32
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Văn, Sử, Địa
111QSX
Soạn: HG 111QSX gửi 8785
33
Tâm lý học
Văn, Sử, Địa
402QSX
Soạn: HG 402QSX gửi 8785
34
Báo chí
Văn, Sử, Địa
106QSX
Soạn: HG 106QSX gửi 8785
35
Nhân học
Văn, Sử, Địa
310QSX
Soạn: HG 310QSX gửi 8785
36
Triết học
Văn, Sử, Địa
304QSX
Soạn: HG 304QSX gửi 8785
37
Ngôn ngữ Pháp
Văn, Toán, T.Anh
208QSX
Soạn: HG 208QSX gửi 8785
38
Ngôn ngữ Nga
Văn, Toán, T.Anh
206QSX
Soạn: HG 206QSX gửi 8785
39
Ngôn ngữ Anh
Văn, Toán, T.Anh
203QSX
Soạn: HG 203QSX gửi 8785
40
Ngôn ngữ Trung Quốc
Văn, Toán, T.Anh
210QSX
Soạn: HG 210QSX gửi 8785
41
Ngôn ngữ Đức
Văn, Toán, T.Anh
212QSX
Soạn: HG 212QSX gửi 8785
42
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Văn, Toán, T.Anh
214QSX
Soạn: HG 214QSX gửi 8785
43
Ngôn ngữ Italia
Văn, Toán, T.Anh
217QSX
Soạn: HG 217QSX gửi 8785
44
Ngôn ngữ Nga
Văn, Toán, T.Nga
207QSX
Soạn: HG 207QSX gửi 8785
45
Nhật Bản học
Văn, Toán, T.NHẬT
223QSX
Soạn: HG 223QSX gửi 8785
46
Ngôn ngữ Pháp
Văn, Toán, T.Pháp
209QSX
Soạn: HG 209QSX gửi 8785
47
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Văn, Toán, T.PHÁP
215QSX
Soạn: HG 215QSX gửi 8785
48
Ngôn ngữ Italia
Văn, Toán, T.PHÁP
218QSX
Soạn: HG 218QSX gửi 8785
49
Ngôn ngữ Trung Quốc
Văn, Toán, T.Trung
211QSX
Soạn: HG 211QSX gửi 8785
50
Văn hóa học
Văn, Toán, T.Anh
326QSX
Soạn: HG 326QSX gửi 8785
51
Công tác xã hội
Văn, Toán, T.Anh
107QSX
Soạn: HG 107QSX gửi 8785
52
Lưu trữ học
Văn, Toán, T.Anh
314QSX
Soạn: HG 314QSX gửi 8785
53
Địa lý học
Văn, Toán, T.Anh
502QSX
Soạn: HG 502QSX gửi 8785
54
Xã hội học
Văn, Toán, T.Anh
305QSX
Soạn: HG 305QSX gửi 8785
55
Thông tin học
Văn, Toán, T.Anh
204QSX
Soạn: HG 204QSX gửi 8785
56
Đông phương học
Văn, Toán, T.Anh
220QSX
Soạn: HG 220QSX gửi 8785
57
Giáo dục học
Văn, Toán, T.Anh
108QSX
Soạn: HG 108QSX gửi 8785
58
Quy hoạch vùng và đô thị
Văn, Toán, T.Anh
114QSX
Soạn: HG 114QSX gửi 8785
59
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Văn, Toán, T.Anh
112QSX
Soạn: HG 112QSX gửi 8785
60
Nhật Bản học
Văn, Toán, T.Anh
224QSX
Soạn: HG 224QSX gửi 8785
61
Hàn Quốc học
Văn, Toán, T.Anh
226QSX
Soạn: HG 226QSX gửi 8785
62
Tâm lý học
Văn, Toán, T.Anh
403QSX
Soạn: HG 403QSX gửi 8785
63
Báo chí
Văn, Toán, T.Anh
109QSX
Soạn: HG 109QSX gửi 8785
64
Lịch sử
Văn, Toán, T.Anh
317QSX
Soạn: HG 317QSX gửi 8785
65
Nhân học
Văn, Toán, T.Anh
311QSX
Soạn: HG 311QSX gửi 8785
66
Triết học
Văn, Toán, T.Anh
306QSX
Soạn: HG 306QSX gửi 8785
67
Quan hệ Quốc tế
Văn, Toán, T.Anh
216QSX
Soạn: HG 216QSX gửi 8785
68
Đông phương học
Văn, Toán, T.Trung
221QSX
Soạn: HG 221QSX gửi 8785
69
Địa lý học
Văn, ĐịA, T.Anh
503QSX
Soạn: HG 503QSX gửi 8785
70
Tâm lý học
Toán, Hóa, Sinh
404QSX
Soạn: HG 404QSX gửi 8785
71
Xã hội học
Toán, Lý, Hóa
307QSX
Soạn: HG 307QSX gửi 8785
72
Quy hoạch vùng và đô thị
Toán, Lý, Hóa
115QSX
Soạn: HG 115QSX gửi 8785
73
Thông tin học
Toán, Lý, T.Anh
205QSX
Soạn: HG 205QSX gửi 8785
74
Quy hoạch vùng và đô thị
Toán, Lý, T.Anh
116QSX
Soạn: HG 116QSX gửi 8785
75
Triết học
Toán, Lý, T.Anh
308QSX
Soạn: HG 308QSX gửi 8785
76
Địa lý học
Toán, Lý, T.Anh
504QSX
Soạn: HG 504QSX gửi 8785

4. Điểm chuẩn dự kiến vào Trường Đại Học Quốc tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM

STT
Ngành
Soạn tin xem dkDC2016
1
Công nghệ Sinh học
201QSQ
Soạn: HG 201QSQ gửi 8785
2
Công nghệ thông tin
202QSQ
Soạn: HG 202QSQ gửi 8785
3
Công nghệ thực phẩm
101QSQ
Soạn: HG 101QSQ gửi 8785
4
Hoá sinh
103QSQ
Soạn: HG 103QSQ gửi 8785
5
Kỹ thuật điện tử, truyền thông
204QSQ
Soạn: HG 204QSQ gửi 8785
6
Kỹ thuật điều khiển & Tự động hoá
207QSQ
Soạn: HG 207QSQ gửi 8785
7
Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp
602QSQ
Soạn: HG 602QSQ gửi 8785
8
Kỹ Thuật Xây dựng
205QSQ
Soạn: HG 205QSQ gửi 8785
9
Kỹ thuật Y sinh
206QSQ
Soạn: HG 206QSQ gửi 8785
10
Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng
605QSQ
Soạn: HG 605QSQ gửi 8785
11
Quản lý nguồn lợi thủy sản
305QSQ
Soạn: HG 305QSQ gửi 8785
12
Quản trị Kinh doanh
102QSQ
Soạn: HG 102QSQ gửi 8785
13
Tài chính Ngân hàng
203QSQ
Soạn: HG 203QSQ gửi 8785
14
Toán ứng dụng
104QSQ
Soạn: HG 104QSQ gửi 8785

5. Điểm chuẩn dự kiến vào Trường Đại Học Công nghệ thông tin – Đại Học Quốc Gia TPHCM

STT
Ngành
Soạn tin xem dkDC2016
1
Khoa học máy tính
101QSC
Soạn: HG 101QSC gửi 8785
2
Truyền thông và mạng máy tính
102QSC
Soạn: HG 102QSC gửi 8785
3
Kỹ thuật phần mềm
103QSC
Soạn: HG 103QSC gửi 8785
4
Kỹ thuật phần mềm - chất lượng cao
104QSC
Soạn: HG 104QSC gửi 8785
5
Hệ thống thông tin
105QSC
Soạn: HG 105QSC gửi 8785
6
Thương mại điện tử
(ngành Hệ thống thông tin)
106QSC
Soạn: HG 106QSC gửi 8785
7
Hệ thống thông tin chương trình tiên tiến
107QSC
Soạn: HG 107QSC gửi 8785
8
Hệ thống thông tin - chất lượng cao
108QSC
Soạn: HG 108QSC gửi 8785
9
Công nghệ thông tin
201QSC
Soạn: HG 201QSC gửi 8785
10
An toàn thông tin
299QSC
Soạn: HG 299QSC gửi 8785
11
Kỹ thuật máy tính
214QSC
Soạn: HG 214QSC gửi 8785
12
Kỹ thuật máy tính - chất lượng cao
215QSC
Soạn: HG 215QSC gửi 8785

6. Điểm chuẩn dự kiến vào Trường Đại Học Kinh tế, Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM

STT
Ngành
Soạn tin xem dkDC2016
1
  Kinh tế học
401QSK
Soạn: HG 401QSK gửi 8785
2
  Kinh tế đối ngoại
402QSK
Soạn: HG 402QSK gửi 8785
3
  Kinh tế đối ngoại CLC
403QSK
Soạn: HG 403QSK gửi 8785
4
  Kinh tế và quản lý công
404QSK
Soạn: HG 404QSK gửi 8785
5
  Tài chính - Ngân hàng
405QSK
Soạn: HG 405QSK gửi 8785
6
  Tài chính - Ngân hàng CLC
406QSK
Soạn: HG 406QSK gửi 8785
7
  Kế toán
407QSK
Soạn: HG 407QSK gửi 8785
8
  Hệ thống thông tin quản lý
408QSK
Soạn: HG 408QSK gửi 8785
9
  Quản trị kinh doanh
409QSK
Soạn: HG 409QSK gửi 8785
10
  Quản trị kinh doanh CLC
410QSK
Soạn: HG 410QSK gửi 8785
11
  Kinh doanh quốc tế
411QSK
Soạn: HG 411QSK gửi 8785
12
  Kinh doanh quốc tế CLC
412QSK
Soạn: HG 412QSK gửi 8785
13
  Kiểm toán
413QSK
Soạn: HG 413QSK gửi 8785
14
  Kiểm toán CLC
414QSK
Soạn: HG 414QSK gửi 8785
15
  Marketing
415QSK
Soạn: HG 415QSK gửi 8785
16
  Thương mại điện tử
416QSK
Soạn: HG 416QSK gửi 8785
17
  Luật kinh doanh
501QSK
Soạn: HG 501QSK gửi 8785
18
  Luật thương mại quốc tế
502QSK
Soạn: HG 502QSK gửi 8785
19
  Luật thương mại quốc tế CLC
503QSK
Soạn: HG 503QSK gửi 8785
20
  Luật dân sự
504QSK
Soạn: HG 504QSK gửi 8785
21
  Luật Tài chính - Ngân hàng
505QSK
Soạn: HG 505QSK gửi 8785

7. Điểm chuẩn dự kiến vào Khoa Y – Đại Học Quốc Gia TPHCM
STT
Ngành
Tổ hợp môn
Soạn tin xem dkDC16
1
Y đa khoa
B
101QSY
Soạn: HG 101QSY gửi 8785

8. Điểm chuẩn dự kiến vào ... – Đại Học Quốc Gia TPHCM

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top