ĐỀ THI CHÍNH THỨC TUYỂN SINH LỚP 10 TIỀN GIANG
Năm học 2016 – 2017
MÔN THI: TOÁN
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 11/6/2016

Bài I. (3,0 điểm)
1.      Rút gọn biểu thức sau: 
2.      Giải phương trình và hệ phương trình sau:
3. Cho phương trình x2 + 7x – 5 = 0. Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình, không giải phương trình hãy tính giá trị của biểu thức 
Bài II. (2,5 điểm)
    Trong mặt phẳng Oxy, cho parabol  và đường thẳng (d): y = mx - m - 2
1.      Với m = 1, vẽ đồ thị của (P) và (d) trên cùng mặt phẳng tọa độ.
2.      Chứng minh (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt A, B khi m thay đổi.
3.      Xác định m để trung điểm của đoạn thẳng AB có hoành độ bằng 1.
Bài III. (1,5 điểm)
    Một khu vườn hình chữ nhật có diện tích 480m2, nếu giảm chiều dài 5m và tăng chiều rộng 4m thì diện tích tăng 20m2. Tính các kích thước của khu vườn.
Bài IV. (2,0 điểm)
    Cho đường tròn tâm (O; R) có hai đường kính AB và CD. Các tia AC và AD cắt tiếp tuyến tại B của đường tròn (O) lần lượt ở M và N.
1.      Chứng minh: tứ giác CMND nội tiếp trong một đường tròn.
2.      Chứng minh AC.AM = AD.AN.
3.      Tính diện tích tam giác ABM phần nằm ngoài đường tròn (O) theo R. Biết gBAM = 450
Bài V. (1,0 điểm)
    Một hình trụ có bán kính đáy 6cm, diện tích xung quanh bằng 96πcm2. Tính thể tích hình trụ.

HD GIẢIloading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top