ĐỀ CHÍNH THỨC THI TUYỂN VÀO LỚP 10 THPT TỈNH QUẢNG BÌNH
NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)


Câu 1(2.0điểm). Cho biểu thức với  b>0 và b  1
a)      Rút gọn biểu thức B.
b)      Tìm các giá trị của b để B= 1.
Câu 2(1,5 điểm).
a) Giải hệ phương trình sau: 

b) Cho hàm số bậc nhất  y = (n-1)x + 3 (n là tham số). Tìm các giá trị của n để hàn số đồng biến.
Câu 3(2.0điểm). Cho phương trình x2 – 6x  + n = 0 (1) (n là tham số).
a)      Giải phương trình (1) khi n = 5
b)      Tìm n để phương trình (1) có hai nghiệm x1, x2 thoả mãn mãn

Câu 4(1.0điểm). Cho hai số thực không âm x, y thỏa mãn 
Chứng minh rằng 

Câu 5(3.5điểm). Cho đường tròn tâm O ,bán kính R và N là một điểm nằm bên ngoài đường tròn. Từ N kẻ hai tiếp tuyến NA, NB với đường tròn (O) (A, B là hai tiếp điểm).
Gọi E là giao điểm của AB và ON.
a) Chứng minh tứ giác NAOB nội tiếp được trong một đường tròn.
b) Tính độ dài đoạn thẳng AB và NE biết ON = 5cm và R = 3 cm.

c) Kẻ ta Nx nằm trong góc ANO cắt đường tròn tại hai điểm phân biệt C và D ( C nằm giữa N và D). Chứng minh rằng

HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁP ÁN CHẤM
Câu 1(2.0điểm). 


loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi tuyển sinh ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top