ĐỀ THI CHÍNH THỨC TUYỂN SINH LỚP 10 THPT TỈNH ĐỒNG NAI
NĂM HỌC 2016-2017
Môn thi: NGỮ VĂN
Thời gian làm bài: 120 phút


Câu 1:  (1 điểm)
Xác định và nêu tác dụng của phép tu từ chính trong đoạn thơ dưới đây:
Sớm mai mây ghé chòi canh.
Trưa vàng, mây đến lượn quanh đàn gà.
Xế chiều mây đậu vườn hoa.
Đêm trăng mây lại vào nhà vấn vương.
( Lưu trùng Dương)
Câu 2 ( 1 điểm)
Xanh kia thăm thẳm từng trên.
Vì ai gây dựng cho nên nỗi này?
                                                            ( Đoàn Thị Điểm)
Cỏ non xanh tận chân trời.
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa.
                                                            ( Nguyễn Du )
Xác định nghĩa gốc, nghĩa chuyển của từ xanh

Câu 3 ( 3 điểm)
Đầu lòng hai ả tố nga.
Thúy Kiều là chị em là Thúy Vân
….
                                 ( Ngữ văn 9 , tập một)
3.1 Chép chính xác hai dòng thơ tiếp theo.
            3.2. Đọan thơ vừa hoàn thành nằm trong đoạn trích nào ? Tác giả là ai ?
            3.3Trình bày bút pháp nghệ thuật và nội dung chính của đoạn trích chúa đoạn thơ trên.
Câu 4 (5  điểm)
Cảm nhận của em về bài thơ Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải

----HẾT-----
ĐÁP ÁN: đang cập nhật...
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top