ĐỀ THI CHÍNH THỨC TUYỂN SINH LỚP 10 THPT TẠI TPHCM
NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN THI: TOÁN
Ngày thi: 12 tháng 6 năm 2016

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề)


Câu 1. (2 điểm)
            Giải các phương trình và phương trình sau:
  Câu 2. (1,5 điểm)
a) Vẽ đồ thị (P) của hàm sốvà đường thẳng (D): trên cùng một hệ trục tọa độ.
b) Tìm tọa độ các giao điểm của (P) và (D) ở câu tên bằng phép tính.
  Câu 3. (1,5 điểm)
  a) Thu gọn biểu thức sau: 
  b) Ông Sáu gửi một số tiền vào ngân hàng theo mức lãi suất tiết kiệm với kỳ   hạn 1 năm là 6%. Tuy nhiên sau thời hạn một năm, ông Sáu không đến nhận tiền lãi    mà đề thêm một năm nữa mới lãnh. Khi đó số tiền lãi có được sau năm đầu tiên sẽ   được ngân hàng  cộng dồn vào số tiền gửi ban đầu đề thành số tiền gửi cho năm kế    tiếp với mức lãi suất cũ. Sau hai năm ông Sáu nhận được số tiền là 112.360.000 đồng (kể cả gốc lẫn lãi). Hỏi ban đầu ông Sáu đã gửi bao nhiêu tiền?
Câu 4. (1,5 điểm)
Cho phương trình x22mx + m –2 = 0 (1) (x là ẩn số)
a) Chứng minh phương trình (1) luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi giá trị m.
b) Định m để hai nghiệm x1, x2 của phương trình (1) thỏa mãn:
(1 + x1)(2 –  x2) + (1 + x2)(2 – x1) = x12 + x22 + 2
  Câu 5. (3,5 điểm)
Cho tam giác ABC (AB < AC) có ba góc nhọn. Đường tròn tâm O đường kính  BC cắt các cạnh AC, AB lần lượt tại D, E. Gọi H là giao điểm của BD  và CE; F là giao điểm của AH BC.
  a) Chứng minh: AF ^ BC
.
  b) Gọi M là trung điểm của AH. Chứng minh: MD OD và 5 điểm M, D, O, F, E cùng thuộc một đường tròn.
c) Gọi K  là giao điểm của AH và DE. Chứng minh: MD2 = MK. MH K là   trực tâm của tam giác MBC.
  d) Chứng minh:
.
HƯỚNG DẪN GIẢI

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top