KỲ THI VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN LAM SƠN 
NĂM HỌC 2016 - 2017
Môn thi : TOÁN (Dành cho tất cả các thí sinh)
Thời gian làm bài: 120 phút 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HÓA 
ĐỀ THI  CHÍNH THỨC
KỲ THI VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN LAM SƠN          NĂM HỌC 2016 - 2017
Môn thi : TOÁN (Dành cho tất cả các thí sinh)
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 05/6/2016


Bài 1: (2,0 điểm): Cho biểu thức: (Với x ≥ 0; x ≠ 9)
a, Rút gọn Ab, Tìm tất cả các giá trị của x để A ≥ 0Bài 2: (2,0 điểm): 
a, Trong hệ trục tọa độ Oxy cho hai đường thẳng (d1): y = (m2 – 1)x + 2m (m là tham số) và (d2) : y = 3x + 4 . Tìm các giá trị của m để hai đường thẳng song song với nhau?
b, Cho phương trình: x2 – 2(m – 1)x + 2m - 5 (m là tham số). Tìm các giá trị của m để phương trình có 2 nghiệm x1; x2 thỏa mãn: 

Bài 3: (2,0 điểm):
a, Giải hệ phương trình:

b, Giải phương trình:


  
Bài 4: (3,0 điểm): Cho hình bình hành ABCD có góc A  90o. Tia phân giác góc BCD cắt đường tròn ngoại tiếp ΔBCD tại O (khác C), kẻ đường thẳng (d) đi qua A và vuông góc với CO. Đường thẳng (d) cắt đường thẳng CB, CD lần lượt tại M và N.
a, Chứng minh: góc OMN = góc ODC.
b, Chứng minh: ΔOBM = ΔODC và O là tâm đường tròn ngoại tiếp ΔCMN.
c, Gọi K là giao điểm của OC và BD, I là tâm đường tròn ngoại tiếp ΔBCD, chứng minh rằng: 

Bài 5: (1,0 điểm):
Cho ba số thực x, y, z thỏa mãn: 
Tìm giá trị nhỏ nhất của  biểu thức:

HD GIẢI, CHẤM ĐIỂM
 Câu 4:

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top