ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN THOẠI NGỌC HẦU
AN GIANG, NĂM HỌC 2016-2017
MÔN: TOÁN ( ĐỀ CHUNG)

Thời gian làm bài: 120 phút


Câu 1: (3,0 điểm)
            Giải các phương trình và hệ phương trình sau:
Câu 2: (1,5 điểm)
            Cho hàm số y =2x + 2
a)      Vẽ đồ thị của hàm số đã cho.
b)      Tìm m để đồ thị hàm số y = mx + m + 1 cắt đồ thị hàm số đã cho tại điểm nằm trên trục tung.

Câu 3: (1,5 điểm)
            Cho phương trình  bậc hai 4x2 + 2(m+1)x + m = 0, với m là tham số.
a) Chứng minh rằng phương trình đã cho luôn có nghiệm với mọi số m.
b) Tìm m để các nghiệm của phương trình đã cho cũng là nghiệm của phương trình mx2 +2(m+1) + 4 = 0.

Câu 4: (3,0 điểm)
Cho tam giác ABC có ba góc đều nhọn nội tiếp trong đường tròn (O), các đường cao AI, BK của tam giác ABC cắt nhau tại H (I thuộc BC, K thuộc AC). AI và BK cắt đường tròn (O) lần lượt tại D và E. Chứng minh rằng:
a) Tứ giác CIHK là tứ giác nội tiếp.
b) Tam giác CDE cân.
c) IK song song với DE.
Câu 5: (1,0 điểm)
Máy kéo nông nghiệp có hai bánh sau to hơn hai bánh trước. Khi bơm căng, bánh xe sau có đường kính là 1,672m và bánh xe sau có đường kính là 88cm. Hỏi khi xe chạy trên đoạn đường thẳng, bánh xe sau lăn được 10 vòng thì xe di chuyển được bao nhiêu mét và bánh xe trước lăn được mấy vòng ?

Đáp án: đang cập nhật
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top