ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TỈNH BÌNH DƯƠNG, MÔN VĂN
Năm học 2016-2017, Thời gian làm bải: 120 phút

Câu 1: (2.0 điểm)
Đọc đoạn thơ và trả lời các câu hỏi:
Những chiếc xe từ trong bom rơi
Đã về đây họp thành tiểu đội
Gặp bạn bè suốt dọc đường đi tới
Bắt tay qua cửa kính vỡ rồi.

Bếp Hoàng Cầm ta dựng giữa trời
Chung bát đũa nghĩa là gia đình đấy
Vong mắc chông chênh đường xe chạy
Lại đi, lại đi trời xanh thêm.
……………………………………….
……………………………………….
Xe vẫn chạy vì miền Nam Phí trước.
Chỉ cần trong xe có một trái tim.
                    (Ngữ văn 9, Tập một, NXB Giáo dục 2008, trang 132)
a. Chép chính xác hai câu thơ còn thiếu để hoàn chỉnh đoạn thơ trên.
b. Cho biết đoạn thơ trên được trích từ tác phẩm nào? Tên tác giả?
c. Chỉ ra các biện pháp nghệ thuật đặc sắc ở hai câu thơ vừa bổ sung. Nêu hệu quả nghệ thuật.
d. Hình ảnh “trái tim” có ý nghĩa thế nào? Qua đó ca ngợi phẩm chất gì của những người lính lái xe trên tuyến đường Trường Sơn thời chống Mỹ?
Câu 2 (1.0 điểm)
Xác dịnh tên gọi các thành phần được gạch chân trong các câu sau:
a. Đọc sách phải chọn đọc cho tinh, cho kỹ
b. Cháu mời các bác uống nước ạ!
c. Trời ơi, chỉ còn có năm phút!
d. Minh ơi! Cậu có nhà không?
Câu 3 (2.0 điểm)
Em hãy viết một đoạn văn bản nghị luận xa hội (khoảng 1 trang giấy thi) trình bày suy nghĩ của em về câu hỏi của nhà văn Lỗ Tấn:
“Trên đường thành công không có vết chân của những người lười biếng”.
Câu 4 (5.0 điểm)
Phân tích tình yêu làng thắm thiết, thống nhất với tình yêu nước và tinh thần kháng chiến ở nhân vật ông Hai trong đoạn trích truyện Làng của nhà văn Kim Lân.  (Ngữ Văn), tập một, NXB, Giáo dục 2008, trang 162 – 171)
----------- Hết -------------
HD CHẤMloading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top