Đề gồm 50 câu trắc nghiệm, theo cấu trúc đề của Bộ.

Làm bài thi TẠI ĐÂY
Cấu trúc đề:
Phần
Nội dung cơ bản
Số câu
Di truyền học
Cơ chế di truyền và biến dị
11
Tính qui luật của hiện tượng di truyền
11
Di truyền học quần thể
3
Ứng dụng di truyền học
3
Di truyền học người
2
Tiến hóa
Bằng chứng tiến hoá
1
Cơ chế tiến hoá
6
Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái đất
2
Sinh thái học
Sinh thái học cá thể
1
Sinh thái học quần thể
3
Quần xã sinh vật
3
Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường
4
Tổng số câu
50
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top