ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU HCM NĂM 2016
Thời gian làm bài: 150 phút
Môn: Văn chuyên

Câu 1 (3 điểm)
Patrick Hayden, giáo sư trường Đại học Stanford, Hoa Kỳ đã nói :
"Công dân môi trường toàn cầu có thể được xem như một thành tố của một quan niệm bao trùm hơn mang tinh thần thế giới về công dân toàn cầu...Công dân môi trường toàn cầu quan tâm đến những điều tốt chung cho cộng đồng nhân loại và có sự nhấn mạnh cụ thể vào thực tế tất cả chúng ta đều là các công dân vừa thuộc về những môi trường địa phương đồng thời vưa thuộc về môi trường toàn cầu duy nhất”.
(Trích trong bài Những tương lai của phê bình sinh thái và văn học, Karent Thomber, Trần Ngọc Hiếu dịch)
Trình bày suy nghĩ của anh chị về quan điểm trên.
Câu 2 (7,0 điểm)
Qua tác phẩm chuyện người con gái Nam Xương, có ý kiến nhận xét: “Hình ảnh cái bóng là chi tiết nghệ thuật đắt giá, tạo sự bất ngờ, hấp dẫn của tình huống, sự chặt chẽ cho cốt truyện”. Cũng có người cho rằng: “Cái bóng thể hiện giá trị nhân văn sâu sắc của ngòi bít Nguyễn Dữ về số phần và hạnh phúc con người nói chung”.
Hãy nêu cảm nghĩ của anh/chị về hai nhận định trên.

------------ HẾT-------------
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top