S GIÁO DỤC  ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG THÁP
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN
NĂM HỌC 2016-2017


ĐỀ THI MÔN: TOÁN (CƠ SỞ)
Ngày thi: 01/ 6/ 2016
Thời gian làm bài: 120 phút (Không kể thời gian phát đề)
(Đề thi gồm có: 01 trang)
Câu 1: (1 điểm)
Cho biểu thức
a) Rút gọn biểu thức H.
b) Tính giá trị của H khi x=1.

Câu 2: (2 điểm)
a) Giải phương trình: 
b) Giải hệ phương trình: 

Câu 3: (2 điểm)
Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy), cho parabol (P): y = x2  đường thẳng y = –mx + 1 (với
m  tham số).
a) Chứng tỏ (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt với mọi m.
b) Gi sử (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt  hoành độ x1, x2. Tìm các giá trị của m để:Câu 4: (2 điểm)
a) Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 chuyên năm học 2016-2017 của tỉnh Đồng Tháp 
300 học sinh thi vào lớp chuyên Toán của trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu 
trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu. Gi sử sau khi thi tổng số học sinh đỗ vào
lớp chuyên Toán của cả hai trường  67 em, trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu
 tỷ lệ đỗ vào lớp chuyên Toán  25% so với số học sinh thi vào trường  trường
THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu  tỷ lệ đỗ vào lớp chuyên Toán  20% so với số
học sinh thi vào trường. Hỏi mỗi trường THPT chuyên  bao nhiêu học sinh thi vào
lớp chuyên Toán?
b) Cho tam giác ABC vuông  A, đường cao AH, cạnh AB = 3cm, AC = 4 cm. Tính độ
dài cạnh BC  đường cao AH.

Câu 5: (3 điểm)
Cho đường tròn (O), hai đường kính AB  CD vuông góc. Qua trung điểm E của bán
kính OA kẻ dây FG vuông góc với OA. Gọi H  giao điểm của (O)  đường vuông
góc với FG tại F.
a) Chứng minh ba điểm H, O, G thẳng hàng.
b) Gọi K  giao điểm của AH  CG. Tính số đo góc CKH.
c) Gọi M  giao của AH  FG. Chứng minh FH  tiếp tuyến của đường tròn ngoại
tiếp tam giác HMG.
---Hết---
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top