ĐỀ THI MÔN TOÁN (chung) TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN NINH THUẬN
Thời gian làm bài: 120 phút

HD giải Câu 5: 
   x2y2 – x2 – 7y2 = 4xy
Û y2(x2 – 3) = (x + 2y)2
Ta xét 2 trường hợp:
TH1: x = y = 0 là nghiệm
TH2: x ≠ 0, y ≠ 0 thì x2 – 3 là số chính phương
           Đặt x2 – 3 = a2
           Þ (x – a)(x + a) = 3
           Û (x, a) = (2, -1); (-1, 2); (-2, 1); (1, -2)
Vậy pt có nghiệm nguyên (x, y) = (0, 0); (2, -2); (-2, 2)

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top