ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC: 2016 - 2017
Môn: Vật lý, Thời gian làm bài: 60 phút
Câu 2 (1,5 điểm)
Khi bóng đèn huỳnh quang (đèn ống) phát sáng, quạt điện và bàn là điện hoạt động thì các thiết bị điện đo chuyển hóa năng lượng chủ yếu từ dạng nào sang dạng nào?loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top