Dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh vào Học viện Bưu chính viễn thông cả hai cơ sở BVS và BVH năm học 2016-2017.
Căn cứ vào: Lịch sử điểm chuẩn (DC), chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016, tỉ lệ chọi, đề thi và đáp án các môn thi ĐH tradiemthituyensinh.com đã phân tích, dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh vào các ngành thuộc Học viện Bưu chính viễn thông năm học 2016 - 2017.
Các bạn học sinh có thể tham khảo điểm chuẩn dự kiến, thứ tự điểm chuẩn (cao nhất xếp thứ 1, tiếp theo là DC thấp hơn) tuyển sinh năm 2016 vào Học viện Bưu chính viễn thông bằng cách soạn tin:
HG dấu cách Mã ngành gửi 8785
Lưu ý: dấu cách là khoảng trống
          Mã ngành theo quy ước của tradiemthituyensinh.com (như trong bảng)
Cách soạn tin xem điểm chuẩn dự kiến vào Học viện Bưu chính viễn thông như sau: 
STT
Ngành
Soạn tin tra cứu dkDC2016,
Thứ tự dkDC16
1
Kỹ thuật điện tử truyền thông 
207BVH
Soạn: HG 207BVH gửi 8785
2
Công nghệ kỹ thuật điện. điện tử
301BVH
Soạn: HG 301BVH gửi 8785
3
Công nghệ thông tin
201BVH
Soạn: HG 201BVH gửi 8785
4
An toàn thông tin
299BVH
Soạn: HG 299BVH gửi 8785
5
Công nghệ đa phương tiện
203BVH
Soạn: HG 203BVH gửi 8785
6
Truyền thông đa phương tiện
104BVH
Soạn: HG 104BVH gửi 8785
7
Quản trị kinh doanh
101BVH
Soạn: HG 101BVH gửi 8785
8
Marketting
115BVH
Soạn: HG 115BVH gửi 8785
9
Kế toán
302BVH
Soạn: HG 302BVH gửi 8785
10
Kỹ thuật điện tử truyền thông 
207BVS
Soạn: HG 207BVS gửi 8785
11
Công nghệ kỹ thuật điện. điện tử
301BVS
Soạn: HG 301BVS gửi 8785
12
Công nghệ thông tin
201BVS
Soạn: HG 201BVS gửi 8785
13
An toàn thông tin
299BVS
Soạn: HG 299BVS gửi 8785
14
Công nghệ đa phương tiện
203BVS
Soạn: HG 203BVS gửi 8785
15
Quản trị kinh doanh
101BVS
Soạn: HG 101BVS gửi 8785
16
Marketting
115BVS
Soạn: HG 115BVS gửi 8785
17
Kế toán
302BVS
Soạn: HG 302BVS gửi 8785
tradiemthituyensinh.com


HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG: BVH, Tuyển sinh trong cả nước
Ngành học
Chỉ tiêu 2016
Các ngành đào tạo đại học:
2.220
Kỹ thuật điện tử, truyền thông
420
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
210
Công nghệ thông tin
620
An toàn thông tin
200
Công nghệ đa phương tiện
210
Quản trị kinh doanh
180
Marketing
120
Kế toán
180
Truyền thông đa phương tiện
80

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG - CƠ SỞ PHÍA NAM: BVS

Ngành học
Chỉ tiêu 2016
Các ngành đào tạo đại học:
780
Kỹ thuật điện tử, truyền thông
130
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
120
Công nghệ thông tin
180
An toàn thông tin
70
Công nghệ đa phương tiện
80
Quản trị kinh doanh
60
Marketing
60
Kế toán
80
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top