Điểm chuẩn trúng tuyển vào trường ĐH Ngoại Thương ở cả hai cơ sở NTH và NTS năm học 2017-2018.
Tra cứu nhanh điểm chuẩn trúng tuyển năm 2017 vào trường ĐH Ngoại Thương bằng cách soạn tin:

Soạn tin: HG STT+NTH gửi 8785
Hoặc: HG STT+NTS gửi 8785
Trong đó:
NTH/NTS là mã trường ĐH Ngoại Thương
STT là STT ngành trong bảng dưới đây.

VD1: Bạn muốn xem điểm chuẩn vào ngành Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Luật, khối A00 ; STT là 1
Soạn tin: HG 1NTH gửi 8785

Cách soạn tin xem điểm chuẩn trúng tuyển năm hoạc 2017 - 2018 vào ĐH Ngoại Thương (NTH) cơ sở Hà Nội và Quảng Ninh như sau: 
STT
ngành
ĐH Ngoại Thương
(CS phía Bắc )
Tổ
hợp
Soạn tin
1
NTH01
Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Luật
A00
Soạn: HG 1NTH gửi 8785
2
NTH01
Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Luật
A01
Soạn: HG 2NTH gửi 8785
3
NTH01
Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Luật
D01
Soạn: HG 3NTH gửi 8785
4
NTH01
Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Luật
D02
Soạn: HG 4NTH gửi 8785
5
NTH01
Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Luật
D03
Soạn: HG 5NTH gửi 8785
6
NTH01
Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Luật
D04
Soạn: HG 6NTH gửi 8785
7
NTH01
Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Luật
D06
Soạn: HG 7NTH gửi 8785
8
NTH01
Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Luật
D07
Soạn: HG 8NTH gửi 8785
9
NTH02
Quản trị kinh doanh, Kinh doanh Quốc tế, Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản
A00
Soạn: HG 9NTH gửi 8785
10
NTH02
Quản trị kinh doanh, Kinh doanh Quốc tế, Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản
A01
Soạn: HG 10NTH gửi 8785
11
NTH02
Quản trị kinh doanh, Kinh doanh Quốc tế, Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản
D01
Soạn: HG 11NTH gửi 8785
12
NTH02
Quản trị kinh doanh, Kinh doanh Quốc tế, Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản
D06
Soạn: HG 12NTH gửi 8785
13
NTH02
Quản trị kinh doanh, Kinh doanh Quốc tế, Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản
D07
Soạn: HG 13NTH gửi 8785
14
NTH03
Kế toán , Tài chính - Ngân hàng
A00
Soạn: HG 14NTH gửi 8785
15
NTH03
Kế toán , Tài chính - Ngân hàng
A01
Soạn: HG 15NTH gửi 8785
16
NTH03
Kế toán , Tài chính - Ngân hàng
D01
Soạn: HG 16NTH gửi 8785
17
NTH03
Kế toán , Tài chính - Ngân hàng
D07
Soạn: HG 17NTH gửi 8785
18
NTH04
Ngôn ngữ Anh
D01
Soạn: HG 18NTH gửi 8785
19
NTH05
Ngôn ngữ Pháp
D03
Soạn: HG 19NTH gửi 8785
20
NTH06
Ngôn ngữ Trung
D01
Soạn: HG 20NTH gửi 8785
21
NTH06
Ngôn ngữ Trung
D04
Soạn: HG 21NTH gửi 8785
22
NTH07
Ngôn ngữ Nhật
D01
Soạn: HG 22NTH gửi 8785
23
NTH07
Ngôn ngữ Nhật
D06
Soạn: HG 23NTH gửi 8785
24
NTH08
Nhóm ngành Kế toán, Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh (tại Quảng Ninh)
A00,
A01,
D01,
D07
Soạn: HG 24NTH gửi 8785

VD2: Bạn muốn xem điểm chuẩn vào ngành Kinh tế, Quản trị kinh doan, Tài chính- Ngân hàng, Kế toán, khối D01STT là 1
Soạn tin: HG 1NTS gửi 8785

Cách soạn tin xem điểm chuẩn trúng tuyển năm hoạc 2017 - 2018 vào ĐH Ngoại Thương (NTS) cơ sở phía Nam như sau: 
STT
ngành
ĐH Ngoại Thương
(phía Nam)
Tổ
hợp
Soạn tin xem ĐC 2017
1
NTS01
Kinh tế, Quản trị kinh doan, Tài chính- Ngân hàng, Kế toán
D01
Soạn: HG 1NTS gửi 8785
2
NTS01
Kinh tế, Quản trị kinh doan, Tài chính- Ngân hàng, Kế toán
D06
Soạn: HG 2NTS gửi 8785
3
NTS01
Kinh tế, Quản trị kinh doan, Tài chính- Ngân hàng, Kế toán
D07
Soạn: HG 3NTS gửi 8785
4
NTS01
Kinh tế, Quản trị kinh doan, Tài chính- Ngân hàng, Kế toán
A01
Soạn: HG 4NTS gửi 8785
5
NTS01
Kinh tế, Quản trị kinh doan, Tài chính- Ngân hàng, Kế toán
A00
Soạn: HG 5NTS gửi 8785

ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG: NTH (cơ sở phía Bắc), NTS (cơ sở phía Nam)
Tuyển sinh trong cả nước

Mã xét tuyển
Tên ngành
Tên chuyên ngành
Chỉ tiêu
2017
NTH01
Kinh tế
Kinh tế đối ngoại
840
Thương mại quốc tế
Kinh tế quốc tế
Kinh tế quốc tế
340
Kinh tế và phát triển quốc tế
Luật
Luật thương mại quốc tế
120
NTH02
Quản trị kinh doanh
Quản trị kinh doanh quốc tế
340
Kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế
140
Kinh doanh quốc tế 
(Chương trình theo
mô hình tiên tiến Nhật Bản)
50
NTH03
Kế toán
Kế toán-Kiểm toán
80
Kế toán-Kiểm toán
(Chương trình theo
định hướng nghề nghiệp ACCA)
70
Tài chính- Ngân hàng
Tài chính quốc tế
340
Ngân hàng
Phân tích và đầu tư tài chính
NTH04
Ngôn ngữ Anh
Tiếng Anh thương mại
170
NTH05
Ngôn ngữ Pháp
Tiếng Pháp thương mại
60
NTH06
Ngôn ngữ Trung
Tiếng Trung thương mại
60
NTH07
Ngôn ngữ Nhật
Tiếng Nhật thương mại
90

II. Tại Cơ sở Quảng Ninh: tuyển 150 chỉ tiêu
Mã xét tuyển
Tên ngành
Tên chuyên ngành
Tổ hợp xét tuyển
Chỉ tiêu
2017
NTH08
Kế toán
Kế toán-Kiểm toán
A00;A01;D01;D07
70
Kinh doanh quốc  tế
Kinh doanh quốc tế
80
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top