Điểm chuẩn chính thức (không nhân hệ số) vào trường ĐH Luật TPHCM năm học 2016-2017.
Đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển (không nhân hệ số) vào các ngành thuộc trường ĐH Luật TPHCM năm học 2016 - 2017.
Các bạn học sinh có thể tra cứu điểm chuẩn chính thức, thứ tự điểm chuẩn (cao nhất xếp thứ 1, thấp nhất thứ 11) tuyển sinh năm 2016 vào trường ĐH Luật TPHCM bằng cách soạn tin:
HG dấucách Mãngành gửi 8785
Lưu ý:- dấucách là khoảng trống
          - Mã ngành theo quy ước của tradiemthituyensinh.com (như trong bảng)
Cách soạn tin xem điểm chuẩn dự kiến vào ĐH Luật TPHCM như sau: 
STT
Ngành
Khối
Mã ngành
Soạn tin xem DC2016
1
Luật
A00
380101LPS
Soạn: HG 380101LPS gửi 8785
2
Luật
A01
380102LPS
Soạn: HG 380102LPS gửi 8785
3
Luật
C00
380103LPS
Soạn: HG 380103LPS gửi 8785
4
Luật
D1.3.6
380104LPS
Soạn: HG 380104LPS gửi 8785
5
Quản trị - Luật
A00
110103LPS
Soạn: HG 110103LPS gửi 8785
6
Quản trị - Luật
A01
110104LPS
Soạn: HG 110104LPS gửi 8785
7
Quản trị - Luật
D1.3.6
110105LPS
Soạn: HG 110105LPS gửi 8785
8
Quản trị kinh doanh
A00
340101LPS
Soạn: HG 340101LPS gửi 8785
9
Quản trị kinh doanh
A01
340102LPS
Soạn: HG 340102LPS gửi 8785
10
Quản trị kinh doanh
D1.3.6
340103LPS
Soạn: HG 340103LPS gửi 8785
11
Ngôn ngữ Anh
D1.3.6
220201LPS
Soạn: HG 220201LPS gửi 8785
tradiemthituyensinh.com
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top