Sở GD-ĐT An Giang vừa thông báo: giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017 cho các trường THPT trên địa bàn tỉnh. 
Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 vào 46 trường THPT công lập không chuyên và 2 trường chuyên là 18560 học sinh.

Tradiemthituyensinh.com đã thống kê số CT, xếp thứ tự CT từ cao xuống thấp (cao nhất xếp thứ 1, thấp nhất thứ 46) và số trường có cùng CT tuyển sinh lớp 10 năm 2016.
Để xem số CT, thứ tự CT, số trường cùng chỉ tiêu, soạn tin:
HG dấu cách Mã trường gửi 8785
Cụ thể từng trường THPT công lập như sau:
STT
Tên – Mã trường THPT
Soạn tin xem CT2016,
thứ tự CT, số trường cùng CT
1
An Phú
551001
HG 551001 gửi 8785
2
An Phú 2
551002
HG 551002 gửi 8785
3
Ba Chúc
551003
HG 551003 gửi 8785
4
Bình Long
551004
HG 551004 gửi 8785
5
Bình Mỹ
551005
HG 551005 gửi 8785
6
Bình Thạnh Đông
551006
HG 551006 gửi 8785
7
Cần Đăng
551007
HG 551007 gửi 8785
8
Châu Phong
551008
HG 551008 gửi 8785
9
Châu Phú
551009
HG 551009 gửi 8785
10
Châu Văn Liêm
551010
HG 551010 gửi 8785
11
Chi Lăng
551011
HG 551011 gửi 8785
12
Chu Văn An
551012
HG 551012 gửi 8785
13
Cô Tô
551013
HG 551013 gửi 8785
14
Đức Trí
551014
HG 551014 gửi 8785
15
DTNT An Giang
551015
HG 551015 gửi 8785
16
Hoà Lạc
551016
HG 551016 gửi 8785
17
Huỳnh Thị Hưởng
551017
HG 551017 gửi 8785
18
Long Xuyên
551018
HG 551018 gửi 8785
19
Lương Văn Củ
551019
HG 551019 gửi 8785
20
Mỹ Hòa Hưng
551020
HG 551020 gửi 8785
21
Nguyễn Bỉnh Khiêm
551021
HG 551021 gửi 8785
22
Nguyễn Chí Thanh
551022
HG 551022 gửi 8785
23
Nguyễn Công Trứ
551023
HG 551023 gửi 8785
24
Nguyễn Hiền
551024
HG 551024 gửi 8785
25
Nguyễn Hữu Cảnh
551025
HG 551025 gửi 8785
26
Nguyễn Khuyến
551026
HG 551026 gửi 8785
27
Nguyễn Quang Diêu
551027
HG 551027 gửi 8785
28
Nguyễn Trung Trực
551028
HG 551028 gửi 8785
29
Nguyễn Văn Hướng
551029
HG 551029 gửi 8785
30
Phú Tân
551030
HG 551030 gửi 8785
31
Quốc Thái
551031
HG 551031 gửi 8785
32
Tân Châu
551032
HG 551032 gửi 8785
33
Thực hành Sư phạm
551033
HG 551033 gửi 8785
34
Thạnh Mỹ Tây
551034
HG 551034 gửi 8785
35
Thủ Khoa Nghiã
551035
HG 551035 gửi 8785
36
Tịnh Biên
551036
HG 551036 gửi 8785
37
Trần Văn Thành
551037
HG 551037 gửi 8785
38
Ung Văn Khiêm
551038
HG 551038 gửi 8785
39
Vĩnh Bình
551039
HG 551039 gửi 8785
40
Vĩnh Lộc
551040
HG 551040 gửi 8785
41
Vĩnh Trạch
551041
HG 551041 gửi 8785
42
Vĩnh Xương
551042
HG 551042 gửi 8785
43
Võ Thị Sáu
551043
HG 551043 gửi 8785
44
Võ Thành Trinh
551044
HG 551044 gửi 8785
45
Vọng Thê
551045
HG 551045 gửi 8785
46
Xuân Tô
551046
HG 551046 gửi 8785
47
Chuyên Thoại Ngọc Hầu
551047
HG 551047 gửi 8785
48
Chuyên Thủ Khoa Nghĩa
551048
HG 551048 gửi 8785
Tradiemthituyensinh.com
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top