Đã có điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Hoàng Lê Kha, Tây Ninh năm học 2017-2018
Tra nhanh điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Hoàng Lê Kha, Tây Ninh năm học 2017-2018, bạn soạn tin:

HG Mã trường gửi 8785


Cách soạn tin xem điểm chuẩn chính thức trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018 THPT chuyên  Hoàng Lê Kha tỉnh Tây Ninh như sau: 
STT
Chuyên Hoàng Lê Kha
Mã môn
Soạn tin xem ĐC vào 10
năm học 2017-2018
1
Văn
2754101
Soạn: HG 2754101 gửi 8785
2
Anh
2754102
Soạn: HG 2754102 gửi 8785
3
Toán
2754103
Soạn: HG 2754103 gửi 8785
4
2754104
Soạn: HG 2754104 gửi 8785
5
Hóa
2754105
Soạn: HG 2754105 gửi 8785
6
Sinh
2754106
Soạn: HG 2754106 gửi 8785
7
Tạo nguồn
2754107
Soạn: HG 2754107 gửi 8785
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top