Đã có điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Nguyễn Quang Diệu và chuyên Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Đồng Tháp năm học 2016-2017

Năm học 2016 - 2017, trường chuyên Nguyễn Quang Diệu tuyển 7 lớp chuyên và 1 lớp không chuyên, đối với lớp Tin chuyên tuyển sinh những thí sinh đăng ký thi môn Tin chuyên và những thí sinh đăng ký thi môn Toán chuyên có nguyện vọng bổ sung vào lớp Tin.
Trường chuyên Nguyễn Đình Chiểu tuyển 9 lớp chuyên và 1 lớp không chuyên, đối với lớp Tin chuyên tuyển sinh tương tự như chuyên Nguyễn Quang Diệu, đối với lớp chuyên Sử tuyển sinh những thí sinh thi môn Sử chuyên và những thí sinh thi môn Văn chuyên có NV bổ sung vào lớp Sử.

Các bạn học sinh và phụ huynh có thể tra điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm 2016 của hai trường chuyên tỉnh Đồng Tháp bằng cách soạn tin:
HG dấu cách Mã trường gửi 8785
Cách soạn tin xem điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên tỉnh Đồng Tháp như sau: 
STT
Tên – Mã trường THPT
Soạn tin tra điểm chuẩn
vào lớp 10 năm 2016

Chuyên Nguyễn Quang Diệu


1
Chuyên Toán
6050042
Soạn: HG 6050042 gửi 8785
2
Chuyên Lý
6050043
Soạn: HG 6050043 gửi 8785
3
Chuyên Hóa
6050044
Soạn: HG 6050044 gửi 8785
4
Chuyên Sinh
6050045
Soạn: HG 6050045 gửi 8785
5
Chuyên Văn
6050046
Soạn: HG 6050046 gửi 8785
6
Chuyên Tiếng Anh
6050047
Soạn: HG 6050047 gửi 8785
7
Chuyên Tin
6050048
Soạn: HG 6050048 gửi 8785
8
Lớp không chuyên
6050049
Soạn: HG 6050049 gửi 8785
Chuyên Nguyễn Đình Chiểu


10
Chuyên Toán
6050051
Soạn: HG 6050051 gửi 8785
11
Chuyên Lý
6050052
Soạn: HG 6050052 gửi 8785
12
Chuyên Hóa
6050053
Soạn: HG 6050053 gửi 8785
13
Chuyên Sinh
6050054
Soạn: HG 6050054 gửi 8785
14
Chuyên Văn
6050055
Soạn: HG 6050055 gửi 8785
15
Chuyên Địa
6050056
Soạn: HG 6050056 gửi 8785
16
Chuyên Sử
6050057
Soạn: HG 6050057 gửi 8785
17
Chuyên Tiếng Anh
6050058
Soạn: HG 6050058 gửi 8785
18
Chuyên Tin
6050059
Soạn: HG 6050059 gửi 8785
19
Lớp không chuyên
6050060
Soạn: HG 6050060 gửi 8785
tradiemthituyensinh.com
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi tuyển sinh ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top