Đã có điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Chuyên Hưng Yên và điểm chuẩn vào 10 của 25 trường THPT công lập không chuyên năm học 2016-2017 tỉnh Hưng Yên
Trường chuyên Chuyên Hưng Yên và 25 trường THPT công lập không chuyên vừa công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm 2016, các bạn thí sinh và phụ huynh có thể xem điểm chuẩn, thứ tự điểm chuẩn 2016 (DC2016) tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017 của từng môn chuyên, từng trường THPT công lập không chuyên bằng cách soạn tịn:

HG dấu cách Mã trường gửi 8785

Cách soạn tin xem điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Hưng Yên như sau: 

STT
Trường THPT
Soạn tin xem DC2016,
thứ tự DC2016
1
Ân Thi
6022011
Soạn HG 6022011 gửi 8785
2
Đức Hợp
6022012
Soạn HG 6022012 gửi 8785
3
Dương Quảng Hàm
6022013
Soạn HG 6022013 gửi 8785
4
Hoàng Hoa Thám
6022014
Soạn HG 6022014 gửi 8785
5
Hưng Yên
6022015
Soạn HG 6022015 gửi 8785
6
Khoái Châu
6022016
Soạn HG 6022016 gửi 8785
7
Kim Động
6022017
Soạn HG 6022017 gửi 8785
8
Minh Châu
6022018
Soạn HG 6022018 gửi 8785
9
Mỹ Hào
6022019
Soạn HG 6022019 gửi 8785
10
Nam Khoái Châu
6022020
Soạn HG 6022020 gửi 8785
11
Nam Phù Cừ
6022021
Soạn HG 6022021 gửi 8785
12
Nghĩa Dân
6022022
Soạn HG 6022022 gửi 8785
13
Nguyễn Siêu
6022023
Soạn HG 6022023 gửi 8785
14
Nguyễn Thiện Thuật
6022024
Soạn HG 6022024 gửi 8785
15
Nguyễn Trung Ngạn
6022025
Soạn HG 6022025 gửi 8785
16
Phạm Ngũ Lão
6022026
Soạn HG 6022026 gửi 8785
17
Phù Cừ
6022027
Soạn HG 6022027 gửi 8785
18
Tiên Lữ
6022028
Soạn HG 6022028 gửi 8785
19
Trần Hưng Đạo
6022029
Soạn HG 6022029 gửi 8785
20
Trần Quang Khải
6022030
Soạn HG 6022030 gửi 8785
21
Triệu Quang Phục  
6022031
Soạn HG 6022031 gửi 8785
22
Trưng Vương
6022032
Soạn HG 6022032 gửi 8785
23
Văn Giang
6022033
Soạn HG 6022033 gửi 8785
24
Văn Lâm
6022034
Soạn HG 6022034 gửi 8785
25
Yên Mỹ
6022035
Soạn HG 6022035 gửi 8785

Chuyên Hưng Yên


27
Chuyên Toán
6022037
Soạn HG 6022037 gửi 8785
28
Chuyên Vật lý
6022038
Soạn HG 6022038 gửi 8785
29
Chuyên Sinh học
6022039
Soạn HG 6022039 gửi 8785
30
Chuyên Hóa học
6022040
Soạn HG 6022040 gửi 8785
31
Chuyên Tin học
6022041
Soạn HG 6022041 gửi 8785
32
Chuyên Tiếng Anh
6022042
Soạn HG 6022042 gửi 8785
33
Chuyên Ngữ Văn
6022043
Soạn HG 6022043 gửi 8785
34
Chuyên Lịch sử
6022044
Soạn HG 6022044 gửi 8785
35
Chuyên Địa lý
6022045
Soạn HG 6022045 gửi 8785
Tradiemthituyensinh.com
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi tuyển sinh ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top