Đã có điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 của 32 trường THPT công lập không chuyên và trường chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Bình Định năm học 2016-2017
Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017 các trường THPT công lập tỉnh Bình Định là những thông tin mới nhất được công bố.
32 trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh Bình Định đã có 9.223 thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học 2016-2017. Số lượng này không bao gồm các học sinh được tuyển thẳng.
Tradiemthituyensinh.com đã thống kê DC2016, số lượng thí sinh trúng tuyển của 32 trường và xếp thứ tự DC16 (cao nhất thứ 1, thấp nhất thứ 32)
Các bạn thí sinh và các bậc phụ huynh có thể tra cứu điểm chuẩn, thứ tự DC tuyển sinh vào lớp 10, số lượng trúng tuyển năm học 2016-2017 của các trường THPT công lập bằng cách soạn tịn:

HG dấu cách Mã trường gửi 8785
Lưu ý: dấu cáchkhoảng trống
Cách soạn tin xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2017 tỉnh Bình Định như sau: 

STT
Tên trường
Soạn tin
1
An Lương
6037001
Soạn HG 6037001  gửi 8785
2
Hòa Bình
6037002
Soạn HG 6037002  gửi 8785
3
Hoài Ân
6037003
Soạn HG 6037003  gửi 8785
4
Hùng Vương
6037004
Soạn HG 6037004  gửi 8785
5
Lý Tự Trọng
6037005
Soạn HG 6037005  gửi 8785
6
Mỹ Thọ
6037006
Soạn HG 6037006  gửi 8785
7
Ngô Lê Tân
6037007
Soạn HG 6037007  gửi 8785
8
Nguyễn Bỉnh Khiêm
6037008
Soạn HG 6037008  gửi 8785
9
Nguyễn Diêu
6037009
Soạn HG 6037009  gửi 8785
10
Nguyễn Du
6037010
Soạn HG 6037010  gửi 8785
11
Nguyễn Hồng Đạo
6037011
Soạn HG 6037011  gửi 8785
12
Nguyễn Hữu Quang
6037012
Soạn HG 6037012  gửi 8785
13
Nguyễn Trân
6037013
Soạn HG 6037013  gửi 8785
14
Quang Trung
6037014
Soạn HG 6037014  gửi 8785
15
Quốc học
6037015
Soạn HG 6037015  gửi 8785
16
số 1 An Nhơn 
6037016
Soạn HG 6037016  gửi 8785
17
số 1 Phù Cát 
6037017
Soạn HG 6037017  gửi 8785
18
số 1 Phù Mỹ 
6037018
Soạn HG 6037018  gửi 8785
19
số 1 Tuy Phước
6037019
Soạn HG 6037019  gửi 8785
20
số 2 An Nhơn
6037020
Soạn HG 6037020  gửi 8785
21
số 2 Phù Cát
6037021
Soạn HG 6037021  gửi 8785
22
số 2 Phù Mỹ
6037022
Soạn HG 6037022  gửi 8785
23
số 2 Tuy Phước
6037023
Soạn HG 6037023  gửi 8785
24
số 3 An Nhơn
6037024
Soạn HG 6037024  gửi 8785
25
số 3 Phù Cát
6037025
Soạn HG 6037025  gửi 8785
26
số 3 Tuy Phước
6037026
Soạn HG 6037026  gửi 8785
27
Tăng Bạt Hổ
6037027
Soạn HG 6037027  gửi 8785
28
Tây Sơn
6037028
Soạn HG 6037028  gửi 8785
29
Trần Quang Diệu
6037029
Soạn HG 6037029  gửi 8785
30
Trưng Vương
6037030
Soạn HG 6037030  gửi 8785
31
Võ Giữ
6037031
Soạn HG 6037031  gửi 8785
32
Võ Lai
6037032
Soạn HG 6037032  gửi 8785
33
Chuyên Lê Quý Đôn 


34
chuyên Toán
6037033
Soạn HG 6037033  gửi 8785
35
chuyên Toán - Tin
6037034
Soạn HG 6037034  gửi 8785
36
chuyên Vật lý
6037035
Soạn HG 6037035  gửi 8785
37
chuyên Hóa
6037036
Soạn HG 6037036  gửi 8785
38
chuyên Sinh
6037037
Soạn HG 6037037  gửi 8785
39
chuyên Ngữ văn
6037038
Soạn HG 6037038  gửi 8785
40
chuyên tiếng Anh
6037039
Soạn HG 6037039  gửi 8785
41
lớp không chuyên
6037040
Soạn HG 6037040  gửi 8785
Tradiemthituyensinh.com
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top