Đã có điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 của 28 trường THPT công lập tỉnh Thái Bình năm học 2016-2017
Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017 các trường THPT công lập tỉnh Thái Bình là những thông tin mới nhất được công bố.
Các bạn thí sinh và các bậc phụ huynh có thể tra cứu điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10, số lượng trúng tuyển năm học 2016-2017 của các trường THPT công lập bằng cách soạn tịn:

HG dấu cách Mã trường gửi 8785

Cách soạn tin xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2017 tỉnh Thái Bình  như sau: 
STT
Trường THPT
Soạn tin xem DC2016
1
Bắc Đông Quan
6026009
Soạn: HG 6026009 gửi 8785
2
Bắc Duyên Hà
6026002
Soạn: HG 6026002 gửi 8785
3
Bắc Kiến Xương
6026023
Soạn: HG 6026023 gửi 8785
4
Bình Thanh
6026025
Soạn: HG 6026025 gửi 8785
5
Chu Văn An
6026024
Soạn: HG 6026024 gửi 8785
6
Đông Hưng Hà
6026004
Soạn: HG 6026004 gửi 8785
7
Đông Thụy Anh
6026012
Soạn: HG 6026012 gửi 8785
8
Đông Tiền Hải
6026028
Soạn: HG 6026028 gửi 8785
9
Hưng Nhân
6026001
Soạn: HG 6026001 gửi 8785
10
Lê Quý Đôn
6026016
Soạn: HG 6026016 gửi 8785
11
Lý Bôn
6026020
Soạn: HG 6026020 gửi 8785
12
Mê Linh
6026011
Soạn: HG 6026011 gửi 8785
13
Nam Đông Quan
6026010
Soạn: HG 6026010 gửi 8785
14
Nam Duyên Hà
6026003
Soạn: HG 6026003 gửi 8785
15
Nam Tiền Hải
6026027
Soạn: HG 6026027 gửi 8785
16
Nguyễn Du
6026022
Soạn: HG 6026022 gửi 8785
17
Nguyễn Đức Cảnh
6026017
Soạn: HG 6026017 gửi 8785
18
Nguyễn Trãi
6026018
Soạn: HG 6026018 gửi 8785
19
Phạm Quang Thẩm
6026021
Soạn: HG 6026021 gửi 8785
20
Phụ Dực
6026007
Soạn: HG 6026007 gửi 8785
21
Quỳnh Côi
6026005
Soạn: HG 6026005 gửi 8785
22
Quỳnh Thọ
6026006
Soạn: HG 6026006 gửi 8785
23
Tây Thụy Anh
6026013
Soạn: HG 6026013 gửi 8785
24
Tây Tiền Hải
6026026
Soạn: HG 6026026 gửi 8785
25
Thái Ninh
6026014
Soạn: HG 6026014 gửi 8785
26
Thái Phúc
6026015
Soạn: HG 6026015 gửi 8785
27
Tiên Hưng
6026008
Soạn: HG 6026008 gửi 8785
28
Vũ Tiên
6026019
Soạn: HG 6026019 gửi 8785
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top