Đã có điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 của 33 trường THPT công lập không chuyên và trường chuyên Bắc Giang tỉnh Bắc Giang năm học 2016-2017
Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017 các trường THPT công lập tỉnh Bắc Giang là những thông tin mới nhất được công bố.
Tradiemthituyensinh.com đã thống kê DC2016, số lượng thí sinh trúng tuyển của 33 trường và xếp thứ tự DC16 (cao nhất thứ 1, thấp nhất thứ 33)
Các bạn thí sinh và các bậc phụ huynh có thể tra cứu điểm chuẩn, thứ tự DC16 tuyển sinh vào lớp 10, số lượng trúng tuyển vào lớp 10 chuyên năm học 2016-2017 của các trường THPT công lập bằng cách soạn tịn:

HG dấu cách Mã trường gửi 8785
Lưu ý: dấu cách là khoảng trống
Cách soạn tin xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2017 tỉnh Bắc Giang như sau: 
STT
Trường THPT
Soạn tin
1
Bố Hạ
6018011
Soạn HG 6018011 gửi 8785
2
Cẩm Lý
6018012
Soạn HG 6018012 gửi 8785
3
Hiệp Hoà số 1
6018013
Soạn HG 6018013 gửi 8785
4
Hiệp Hoà số 2
6018014
Soạn HG 6018014 gửi 8785
5
Hiệp Hoà số 3
6018015
Soạn HG 6018015 gửi 8785
6
Hiệp Hòa số 4
6018016
Soạn HG 6018016 gửi 8785
7
Lạng Giang số 1
6018017
Soạn HG 6018017 gửi 8785
8
Lạng Giang số 2
6018018
Soạn HG 6018018 gửi 8785
9
Lạng Giang số 3
6018019
Soạn HG 6018019 gửi 8785
10
Lục Nam
6018020
Soạn HG 6018020 gửi 8785
11
Lục Ngạn số 1
6018021
Soạn HG 6018021 gửi 8785
12
Lục Ngạn số 2
6018022
Soạn HG 6018022 gửi 8785
13
Lục ngạn số 3
6018023
Soạn HG 6018023 gửi 8785
14
Lục Ngạn số 4
6018024
Soạn HG 6018024 gửi 8785
15
Lý Thường Kiệt
6018025
Soạn HG 6018025 gửi 8785
16
Mỏ Trạng
6018026
Soạn HG 6018026 gửi 8785
17
Ngô Sỹ Liên
6018027
Soạn HG 6018027 gửi 8785
18
Nhã Nam
6018028
Soạn HG 6018028 gửi 8785
19
Phương Sơn
6018029
Soạn HG 6018029 gửi 8785
20
Sơn Động số 1
6018030
Soạn HG 6018030 gửi 8785
21
Sơn Động số 2
6018031
Soạn HG 6018031 gửi 8785
22
Sơn Động số 3
6018032
Soạn HG 6018032 gửi 8785
23
Tân Yên số 1
6018033
Soạn HG 6018033 gửi 8785
24
Tân Yên số 2
6018034
Soạn HG 6018034 gửi 8785
25
Thái Thuận
6018035
Soạn HG 6018035 gửi 8785
26
Tứ Sơn
6018036
Soạn HG 6018036 gửi 8785
27
Việt Yên số 1
6018037
Soạn HG 6018037 gửi 8785
28
Việt Yên số 2
6018038
Soạn HG 6018038 gửi 8785
29
Yên Dũng số 1
6018039
Soạn HG 6018039 gửi 8785
30
Yên Dũng số 2
6018040
Soạn HG 6018040 gửi 8785
31
Yên Dũng số 3
6018041
Soạn HG 6018041 gửi 8785
32
Yên Thế
6018042
Soạn HG 6018042 gửi 8785
33
Giáp Hải
6018043
Soạn HG 6018043 gửi 8785
Chuyên Bắc Giang
1
Toán chuyên
6018050
Soạn HG 6018050 gửi 8785
2
Tin học chuyên
6018051
Soạn HG 6018051 gửi 8785
3
Vật lý chuyên
6018052
Soạn HG 6018052 gửi 8785
4
Hóa học chuyên
6018053
Soạn HG 6018053 gửi 8785
5
Sinh học chuyên
6018054
Soạn HG 6018054 gửi 8785
6
Ngữ văn chuyên
6018055
Soạn HG 6018055 gửi 8785
7
Sử chuyên
6018056
Soạn HG 6018056 gửi 8785
8
Địa chuyên
6018057
Soạn HG 6018057 gửi 8785
9
Tiếng Anh chuyên
6018058
Soạn HG 6018058 gửi 8785
10
Tiếng Pháp chuyên
6018059
Soạn HG 6018059 gửi 8785
11
Tiếng Pháp chuyên
6018060
Soạn HG 6018060 gửi 8785

Tradiemthiuyensinh.com
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top